Search results

Records found: 161  
Your query: Keywords = "analýza faktorová"
 1. ŠEVČÍKOVÁ, Renáta - KNOŠKOVÁ, Ľubica. A Model for the Use of Design in Product Innovation. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 86th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Lisbon, 23-24 September, 2022. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 208-217 online. VEGA 1/0398/22.
  article

  article

 2. KITA, Pavol et al. New Factors of Consumer Behaviour in the Context of Business Models Used in Retailing During the COVID-19 Era. - Registrovaný: Scopus. In Forum Scientiae Oeconomia. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB. ISSN 2353-4435, 2022, vol. 10, no. 3, pp. 75-92. VEGA 1/0012/22.
  article

  article

 3. STANKOVIČOVÁ, Iveta. Analýza výskytu neetických praktík v slovenskom podnikateľskom prostredí pomocou faktorovej analýzy. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021. ISSN 1336-7420, 2021, roč. 17, č. 1, s. 51-69.
  article

  article

 4. BEDNÁROVÁ, Veronika. Faktory spomaľujúce a urýchľujúce rast podnikov založených na nových technológiách. In Ekonomika, financie a manažment podniku XV. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4858-8, s. 19-33 online.
  article

  article

 5. KOTLEBOVÁ, Eva - BRANDYSOVÁ, Ivana. Štatistická analýza pro-environmentálneho správania sa mladej generácie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 2, s. 50-63 online.
  article

  article

 6. TAJTÁKOVÁ, Mária - OLEJÁROVÁ, Mária. Creative Cities and Knowledge Management Approach to Culture-Based Urban Regeneration in Slovakia: A Model. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 4, pp. G25-G37.
  article

  article

 7. ŠOLTÉS, Erik - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Elektromobilita a jej vzťah s ekonomickým rozvojom a znečistením ovzdušia v priestore EÚ. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 2, s. 103-123 online. APVV SK-SRB-18-0009, VEGA 1/0339/20.
  article

  article

 8. HELMOVÁ, Milena. Faktorenanalyse gekonnter Vorbereitung auf internationale Verhandlungsführung. In Molodjož i nauka. meždunarodnaja molodežnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodjož i nauka : slovo, tekst, ličnosť. - Uľjanovsk : UlGPU, 2020. ISBN 978-5-907216-28-0, s. 270-279 online.
  article

  article

 9. VOJTKOVÁ, Mária - STANKOVIČOVÁ, Iveta. Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami v softvéri SAS. Recenzovali: Hana Řezánková, Jana Ficová-Bílešová. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [320 s.] [15,3 AH]. SAS Academic Programs 2019. ISBN 978-80-89962-58-7.
  book

  book

 10. OȚOIU, Adrian - ŢIŢAN, Emilia. Using Decision Trees to Improve Variable Selection for Building Composite Indicators. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1804-8765, 2020, vol. 100, no. 3, pp. 296-308 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.