Search results

 1. FISCHER, Slavomil - VETEŠKA, Jaroslav. Překážky resocializace v penitenciární praxi z hlediska psychologie a andragogiky – výsledky longitudinálního výzkumného šetření. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 245-253.
  article

  article

 2. SCHUBERT, Martin. Model andragogického poradenstva. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 309-318.
  article

  article

 3. Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence. Reviewers: Željko Dugac, Jan Průcha ... [et al.]. 1. vydání. Praha : Česká andragogická společnost, 2019. online 524 s. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841.
  electonic book

  electonic book

 4. MATULČÍKOVÁ, Marta - MATULČÍK, Július. Manažment kariéry a vzdelávania. Recenzenti: Miroslava Szarková, Petronela Lauková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 324 s. [21,89 AH]. ISBN 978-80-225-4623-2. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 5. GRACOVÁ, Drahomíra. Historical Excursion Into Health and Senior Education. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 38-42.
  article

  article

 6. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference : [7.11.2016, Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. Editors: Kateřina Berková, Jana Kopásková. 1. vyd. Praha : Extrasystem, 2016. online [198 s.]. Didaktika, pedagogika, sv. 28. [F1/31/2015], [KEGA 022EU- 4/2016], [GA/2016/9]. ISBN 978-80-87570-33-3.
  electonic book

  electonic book

 7. TOKÁROVÁ, Mária. [Acta andragogika 3]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, September 2013, roč. 6, č. 3, s. 149-153. Recenzia na: Acta andragogika 3 / Matulčík, J. - Bratislava : FF UK, 2013. - ISBN 978-80-223-3369-6.
  article

  article

 8. MATULČÍKOVÁ, Marta - MATULČÍK, Július. Vzdelávanie a kariéra. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 256 s. [17,164 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/736jO02mEN> ISBN 978-80-225-3472-7. [Copy count : 17, currently available 11, at library only 3]
  book

  book

 9. BALVÍN, Jaroslav. Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha : RADIX, 2012. 232 s. ISBN 978-80-86798-07-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Pedagogika, andragogika a multikulturalita

  book

 10. LEINWATHEROVÁ, Mária. Využitie sociálno-psychologického výcviku vo vzdelávaní dospelých. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-68-2, s. 96-111.
  article

  article