Search results

Records found: 208  
Your query: Keywords = "architektúra"
 1. Acta horticulturae et regiotecturae : The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture: vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradnú architektúru. Nitra : Vydavateľstvo SPU. 2x ročne. ISSN 1335-2563. Available on Internet: https://content.sciendo.com/view/journals/ahr/ahr-overview.xml
  Acta horticulturae et regiotecturae

  journal

 2. PÚCHLO, Juraj. Green retailing: obchodný dom Kaufland budúcej generácie. In Instore : [Slovakia]. - Bratislava : Events & Publishing, 2023. ISSN 1336-2348, 2023, roč. 21, č. 7, s. 8-9.
  article

  article

 3. PÚČEK, Ľubomír - MIKLE, Miroslava. Povinné použitie súťaže návrhov pri obstarávaní návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-5963, 2023, roč. 10, č. 6, s. 2-4.
  article

  article

 4. UHRÁKOVÁ, Petra. Nákupný gigant pri Dunaji je realitou. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2023. ISSN 1335-2008, 2023, roč. 28, č. 3, s. 18-21.
  article

  article

 5. SPIŠIAKOVÁ, Helena. Daň zo schátraných stavieb. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 6, s. 14-16.
  article

  article

 6. Čarovné Slovensko. Preklad do španielčiny: Diana Patricia Varela Cano. 3. doplnené vydanie. Bratislava : MAFRA Slovakia, 2022. 290 s. [14,5 AH]. ISBN 978-80-82540-65-2.
  Čarovné Slovensko

  book

 7. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Jurkovičova tepláreň, príklad efektívneho využitia brownfieldu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 17, č. 88, (2021.
  article

  article

 8. UHLIAR, Miroslav - KOVALEV, Andrej. Reliability of the Slovak Legislative Categorization in Comparison with the Selected Prediction Models - Application in Companies from the Creative Industry – Architecture in Slovakia. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 9. LITOMERICKÝ, Juraj. Kultúrny cestovný ruch. Recenzenti: Marta Matulčíková, Vladimír Krupa. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 105 s. [5,25 AH]. ISBN 978-80-225-4791-8.
  book

  book

 10. URBÁŠKOVÁ, Hana - KUZNETCOVA, Anna. Cestovní ruch jako jeden z nástrojů udržitelného rozvoje venkova. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2021. ISSN 1805-3246, 2021, č. 2, s. 1-9.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.