Search results

 1. KVAPIL, Roman. Asertívne podmienená aktívna výučba. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 85-96 CD-ROM.
  article

  article

 2. BIRKNEROVÁ, Zuzana - KOVAĽOVÁ, Jana. Súvislosti medzi determinantmi posudzovania obchodného správania z pohľadu zákazníkov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 1, s. 33-39.
  article

  article

 3. BURÁK, Emil. Komunikácia v konflikte a kríze : pragmatické príklady v dôvodení – prevencia i terapia. 1. vydanie. Ružomberok : TESFO - Ján Šindléry, 2017. 209 s. ISBN 978-80-89253-86-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. JAROŠOVÁ, Jana. Asertivitu si často zamieňame s drzosťou. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 3-4, s. 104-106.
  article

  article

 5. SÝKORA, Jozef. Techniky asertívneho správania vedúceho zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 101.
  article

  article

 6. KROBOVÁ, Lenka - KEARNEY, A.T. Leadership žen a mužů v 21. století. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 3, s. 30-32.
  article

  article

 7. ŠUKALOVÁ, Viera. Asertivita na pracovisku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 11, s. 70-71.
  article

  article

 8. SZARKOVÁ, Miroslava. Komunikácia v manažmente. Recenzentky Marta Matulčíková, Rozália Sulíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 210 s. [13,92 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/rdFEb1UdgX> ISBN 978-80-225-3853-4. [Copy count : 12, currently available 2, at library only 3]
  book

  book

 9. JAROŠOVÁ, Jana. Asertivita na pracovisku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-060X, 2013, roč. 7, č. 7-8, s. 111-114.
  article

  article

 10. Stres náš každodenný... In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013, 2013, roč. 5, č. 10, s. 54-55.
  article

  article