Search results

Records found: 200  
Your query: Keywords = "audit interný"
 1. MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka. Interné smernice firmy v roku 2024 : praktický návod a editovateľné vzory pre nastavenie vnútornej kontroly. 1. vydanie. Bratislava : Nakladatelství FORUM, 2023. [306 s., 15,30 AH]. ISBN 978-80-89852-11-6.
  book

  book

 2. STN ISO 37301 : systémy manažérstva súladu : požiadavky s usmernením na používanie. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2022. 68 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. ZÁVADSKÝ, Ján et al. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania II. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2022. CD-ROM 118 s. ISBN 978-80-557-1973-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka - DVOŘÁČEK, Jiří. Interní směrnice jako kontrolní systém firmy pro rok 2023 : praktické návody a editovatelné vzory pro nastavení vnitřní kontroly. Recenzenti: E. Chválová, B. Král. 1. vydání. Praha : Nakladatelství FORUM, 2022. [90 s., 14,3 AH]. ISBN 978-80-87983-14-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka. Interné smernice firmy v roku 2021 : praktický návod a editovateľné vzory pre nastavenie vnútornej kontroly. 1. vydanie. Bratislava : Nakladatelství FORUM, 2021. [188 s., 14 AH]. ISBN 978-80-89852-11-6.
  book

  book

 6. Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. Zostavili: Branislav Parajka, Zuzana Kubaščíková ; recenzenti: Anita Romanová, Beáta Bednárová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 80 s. [4 AH]. VEGA 1/0517/20. ISBN 978-80-225-4782-6.
  book

  book

 7. UŽÍK, Ján. Interný audit a jeho možnosti pri eliminácii ekonomickej kriminality. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 65-69 online. VEGA 1/0517/20.
  article

  article

 8. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Prevencia vzniku ekonomických podvodov. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-10 online.
  article

  article

 9. CIMA Risk Management (Subject P3) : StudyText. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 608 s. ISBN 978-1-78740-198-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. SUGAK, Tatiana M. - TIMOFEIEV, Alexander Y. Internal Audit as a Tool to Increase the Efficiency of the Enterprise Functioning. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 10, pp. 79-85.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.