Search results

Records found: 1406  
Your query: Keywords = "audit"
 1. EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Conference Proceedings : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 13-14 September 2023. Reviewers: Matej Lorko, Milan Oreský, Dušan Steinhauser ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 319 s. ISBN 978-80-225-5127-4.
  electonic book

  electonic book

 2. PETLÁK, Erich. Inovácia edukácie ako priorita auditu školy. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1338-2845, 2024, roč. 5, č. 1, s. 2-5.
  article

  article

 3. MAKATURA, Ivan. Ciele dokazovania v kybernetickej bezpečnosti. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1336-6912, 2023, roč. 42, č. 1, s. 116-146.
  article

  article

 4. EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Conference Proceedings, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 16 September 2022. Editor: Alena Lüleyová ; reviewers: Alena Bašová, Jana Blštáková, Brigita Boorová... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 529 s. [26,45 AH]. ISBN 978-80-225-5042-0.
  electonic book

  electonic book

 5. UŽÍKOVÁ, Lenka. Komplexná analýza procesov štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v SR podľa IFRS : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2023. 149 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Pedagogická konference. Novinky v účetnictví a v daních vyplývající z ozdravného balíčku. Pedagogická konference : novinky v účetnictví a v daních vyplývající z ozdravného balíčku : Praha 2. prosince 2023. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2023. 57 s. ISBN 978-80-245-2507-5.
  electonic book

  electonic book

 7. MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka. Interné smernice firmy v roku 2024 : praktický návod a editovateľné vzory pre nastavenie vnútornej kontroly. 1. vydanie. Bratislava : Nakladatelství FORUM, 2023. [306 s., 15,30 AH]. ISBN 978-80-89852-11-6.
  book

  book

 8. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Manažment kvality. Recenzenti: Renáta Benda-Prokeinová, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 184 s. [13,364 AH]. ISBN 978-80-225-5062-8. [Copy count : 22, currently available 15, at library only 2]
  Manažment kvality

  book

 9. CHOMOVÁ, Katarína. Spoločenská zodpovednosť firiem : smerovanie firiem k udržateľnej budúcnosti. Recenzenti: Barbora Paholková, Radoslav Mizera. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 213 s. [7,32 AH]. VEGA 1/0398/22. ISBN 978-80-225-5033-8. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 3]
  Spoločenská zodpovednosť firiem

  book

 10. KÁČER, Marek et al. Audit Market Measures in Audit Pricing Studies: The Issue of Mechanical Correlation. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In European Accounting Review. - London : Taylor & Francis. ISSN 0963-8180, 2023, vol. early access, pp. 1-33.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.