Search results

 1. NOVOTNÝ, Radek. Přistavte sklady na kolech. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 3, s. 16-19.
  article

  article

 2. BREZOVSKÝ, Jozef. Horúco v chladenej logistike. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, marec-apríl 2019, roč. 15, č. 77, s. 16-17.
  article

  article

 3. NOVOTNÝ, Radek. V Česku se rozjíždí nákladní doprava na LNG. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 40-44.
  article

  article

 4. TOMAN, Pavel. Aby nákladní auta nevozila vzduch. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 7-8, s. 23-25.
  article

  article

 5. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana. Zavedenie moderných logistických informačných a komunikačných technológií na zvýšenie efektivity logistických procesov podniku. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4579-2, s. 43-52. VEGA 1/0380/17.
  article

  article

 6. TOMAN, Pavel. Řízená teplota chrání zboží i zdraví. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 11, s. 36-39.
  article

  article

 7. TRIZULIAK, Tibor. Prevádzka vozidiel v cestnej premávke - nový zákon. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 12, s. 107-219.
  article

  article

 8. KOLÁŘ, Vojtěch - MARTOCH, Tomáš. Inovátoři bojují proti přepravám vzduchu. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 4, s. 28-30.
  article

  article

 9. NOVOTNÝ, Radek. Firmy se stále více jistí vlastní flotilou. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 7-8, s. 14-17.
  article

  article

 10. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Vybrané vývojové trendy v oblasti distribúcie a logistiky. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4451-1, s. 7-18. VEGA 1/0380/17.
  article

  article