Search results

 1. BOĎA, Martin. Zmena produktivity vo viacročných obdobiach: Hicksov-Moorsteenov index, jeho dekompozícia a banková aplikácia. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 157-180.
  article

  article

 2. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Povinné príspevky do Fondu ochrany vkladov ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich finančnú situáciu komerčných bánk. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 1, s. 14-24 online.
  article

  article

 3. HÁBA, Stanislav. Způsoby ukončení kvantitativního uvolňování na příkladech Japonska, Spojeného království a Spojených států amerických. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 1, s. 48-64.
  article

  article

 4. ŠEDIVÝ, Jan. Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 1, s. 65-81.
  article

  article

 5. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Social Aspirations in European Banks: Peer-Influenced Risk Behaviour. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Applied Economics Letters. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291, 2019, vol. 26, no. 6, pp. 473-479 online. VEGA 1/0402/15, APVV-17-0155.
  article

  article

 6. RŮŽIČKA, Luboš. Normalizace měnové politiky bude oříšek. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 4, s. 38-39.
  article

  article

 7. MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 12th Edition. Harlow : PEARSON, 2019. 738 s. The Pearson Series in Economics. ISBN 978-1-292-26885-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 1, s. 122-177.
  article

  article

 9. DVOŘÁČEK, Vladimír - SOBKOVÁ, Martina. Bankovní sektor je jako živý organismus. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 1, s. 14-17.
  article

  article

 10. MAŠEK, František. MREL: ČNB zaujme individuální přístup. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 1, s. 22-23.
  article

  article