Search results

 1. KELEMEN, Andrej. Prieskum neprijateľnosti v spotrebiteľských zmluvách zo strany NBS a súdov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, August 2019, roč. 27, č. 4, s. 29-31.
  article

  article

 2. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. Zostavovateľ: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [100 s.] [3,75 AH]. ISBN 978-80-225-4596-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. BARBU, Teodora Cristina - BOITAN, Iustina Alina. Cooperative Bank`s Business Model at the Crossroads between Financial Performance and Societal Involvement. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 2, s. 157-174.
  article

  article

 4. KUŠNÍROVÁ, Jana - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Fiškálna politika vs. zdanenie bankového sektora. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 5. HÁBA, Stanislav. Způsoby ukončení kvantitativního uvolňování na příkladech Japonska, Spojeného království a Spojených států amerických. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 1, s. 48-64.
  article

  article

 6. ŠEDIVÝ, Jan. Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 1, s. 65-81.
  article

  article

 7. FIELD, Jacob. Funguje kapitalismus? Přeložila: Markéta Schubertová. 1. vydání. Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2019. 144 s. Velké myšlenky. ISBN 978-80-242-6258-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Enterprise and Competitive Environment 2019. Annual International Conference. Enterprise and Competitive Environment 2019 : Abstracts of the 22nd Annual International Conference, March 21–22, 2019, Mendel University, (Brno, Czech Republic) [elektronický zdroj]. 1st Edition. Brno : Mendel University in Brno, 2019. online 73 s. ISBN 978-80-7509-654-8.
  electonic book

  electonic book

 9. RAJL, Jiří. Uplatnění dosavadních zkušeností z regulace úvěrových registrů na Slovensku v našich podmínkách. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 22-23.
  article

  article

 10. Euro je prínosom, zhodujú sa podnikatelia. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 44-45.
  article

  article