Search results

 1. FOLTÍNOVÁ, Ľubica - GAJDOVÁ, Denisa. Benefits as a Tool to Keep Employees in Businesses. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 135-140 online. VEGA 1/0569/18.
  article

  article

 2. BARNES, Jeremy - BEYERSDORFF, Martin. International GAAP 2019 : Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards. Volume 2. EY International Financial Reporting Group. 1st Edition. Chichester : Wiley, 2019. S.(1601-3400) + 205 s. EY Building a Better Working World. ISBN 978-1-119-55776-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. The Employee Benefits in the Manufacturing Enterprises. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 65-69. VEGA 1/0251/17.
  article

  article

 4. ZÁBORSKÁ, Jarmila. Koučovanie na pracovisku: módna vlna alebo nevyhnutný trend? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 77-80.
  article

  article

 5. BRNOVÁ, Miroslava. Zamestnanecké benefity. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 3, s. 37-41.
  article

  article

 6. CLARKE, Carl. Možnost být sám sebou jako benefit. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 4, s. 32-34.
  article

  article

 7. Si v práci alebo pracuješ? In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 5, s. 26-27.
  article

  article

 8. Čím banky bojujú o ľudí. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 10, s. 42-43.
  article

  article

 9. NIEDERMEIEROVÁ, Jana. O lidi se staráme někdy víc než o klienty. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 1, s. 10-15.
  article

  article

 10. KALVODA, Simona. Zdravé kanceláře jako žádaný benefit. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 2, s. 24-27.
  article

  article