Search results

 1. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. The Employee Benefits in the Manufacturing Enterprises. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 65-69. VEGA 1/0251/17.
  article

  article

 2. BRNOVÁ, Miroslava. Zamestnanecké benefity. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 3, s. 37-41.
  article

  article

 3. FOLTÍNOVÁ, Ľubica - GAJDOVÁ, Denisa. Benefits as a Tool to Keep Employees in Businesses. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 135-140 online. VEGA 1/0569/18.
  article

  article

 4. ZÁBORSKÁ, Jarmila. Koučovanie na pracovisku: módna vlna alebo nevyhnutný trend? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 77-80.
  article

  article

 5. CLARKE, Carl. Možnost být sám sebou jako benefit. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 4, s. 32-34.
  article

  article

 6. SZARKOVÁ, Miroslava - MATKOVČÍKOVÁ, Natália - BELÁŇOVÁ, Benita. The Place and Role of Social Networks in Personnel Marketing. Reviewers: Jozef Králik, Jaroslav Kita. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. 79 s. [6,24 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-045-2.
  book

  book

 7. Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. Zuzana Joniaková a kol. ; redakčné a zostaviteľské práce: Paulína Paprskárová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. CD-ROM 235 s. [12,9 AH]. VEGA 1/0109/17, VEGA 1/0135/17, VEGA 1/0631/19, VEGA 1/0412/19, VEGA 1/0309/18, VEGA 1/0447/19. ISBN 978-80-7556-058-2.
  electonic book

  electonic book

 8. JONIAKOVÁ, Zuzana. Úloha benefitov v kontexte celkovej odmeny zamestnanca. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 49-61 CD-ROM. VEGA 1/0412/19.
  article

  article

 9. MURA, Ladislav et al. Position of Employee Benefits in Remuneration Structure. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Transformations in business & economics : International Journal of Scholarly Papers. - Kaunas : Kaunas Faculty. ISSN 1648-4460, 47, vol. 18, no. 2, (2019.
  article

  article

 10. BARNES, Jeremy - BEYERSDORFF, Martin. International GAAP 2019 : Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards. Volume 2. EY International Financial Reporting Group. 1st Edition. Chichester : Wiley, 2019. S.(1601-3400) + 205 s. EY Building a Better Working World. ISBN 978-1-119-55776-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book