Search results

Records found: 133  
Your query: Keywords = "bezpečnosť ekonomická"
 1. KARPENKO, Lidiia - KUNYCHKA, Mykhaylo - POPOVICH, Dmitry. Economic Mechanisms of State Influence on the Investment Development Region in the Coordinates of Economic Security. In Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny. Konferencija. Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferencii za mižnarodnoju učastiu, 18. travnja 2023 roku, Odesa. - Odesa : Odeska politechnika, 2023. ISBN 978-80-225-5069-7, s. 200-203.
  article

  article

 2. DZIATKOVSKII, Anton - HRYNEUSKI, Uladzimir. The Possibilities of Ensuring the Security of the Software Product in the Conditions of Unauthorized Access. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 189, no. 5-6, s. 90-100.
  article

  article

 3. OKHOTNIKOVA, Оlena - HLASOV, Pavlo. Clustering of the Economy in a Comprehensive System of the International Economic Security: Organizational Economic Mechanism. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 189, no. 5-6, s. 4-14.
  article

  article

 4. CHERNYSHEVA, Anna et al. Transformation of Economic Interests in the Context of the Multipolar World Order Formation. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 192, no. 7-8, s. 15-25.
  article

  article

 5. BROCKOVÁ, Katarína. Mechanizmy vybraných krajín na preverovanie zahraničných investícií. In Medzinárodné vzťahy 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2021: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie= Proceedings of Scientific Works from the 22th International Scientific Conference. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2021. ISBN 978-80-225-4904-2. ISSN 2585-9412, s. 124-131 online.
  article

  article

 6. PRIEVOZNÍK, Pavol - STRELCOVÁ, Stanislava. Kvalita informácie a ekonomická bezpečnosť podniku. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2020. ISSN 1335-6186, 2020, roč. 20, č. 2, s. 38-46.
  article

  article

 7. KARPENKO, Lidiia. Základy investičného plánovania v územnom rozvoji: stratégia indexovania dlhopisov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 2, s. 115-133.
  article

  article

 8. SAVCHENKO, Maryna V. - MELNYK, Serhіі V. - TSYMBALІUK, Iryna V. Management of Financial Sustainability and Solvency of the Enterprise as a tool to Strengthen its Economic Security. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 11, pp. 61-74.
  article

  article

 9. SHTULER, Iryna Yu. - BOLDUIEVA, Oksana V. - BOGMA, Olena S. The Genesis of Economic Safety of the Country as a Category. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 1, pp. 4-10.
  article

  article

 10. GOZORA, Vladimír. Ekonomická bezpečnosť podnikov v prihraničných regiónoch. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 36-41.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.