Search results

Records found: 442  
Your query: Keywords = "bezpečnosť informačná"
 1. Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy. Konferencia. Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy : zborník príspevkov. 1. vydanie. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2024. [330 s.]. ISBN 978-80-8293-010-1.
  book

  book

 2. PROCHÁZKA, Peter. Analýza mikroexpresií pre detekciu deep fake videí. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2024. ISSN 1339-987X, 2024, roč. 22, č. 1, s. 58-65.
  article

  article

 3. SEDLÁK, Miroslav - HARGAŠ, Marek - DUGAS, Jaroslav. Medzinárodné štandardy v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii. Medzinárodný vedecký workshop. "Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii VI" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5129-8, s. 29-40.
  article

  article

 4. TWORZYDLO, Dariusz et al. Threats from the Web and Cybersecurity Issues from the Perspective of Public Relations Professionals. In Humanities and Social Sciences : [Research Journal]. - Rzeszow : Publishing House of Rzeszów University of Technology. ISSN 2300-5327, 2023, vol. 30, no. 4, pp. 279-293.
  article

  article

 5. DUGAS, Jaroslav - BOSÁK, Martin - FERENCZ, Vojtech. Bezpečnostný manažment v podniku. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii. Medzinárodný vedecký workshop. "Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii VI" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5129-8, s. 24-28.
  article

  article

 6. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii. Medzinárodný vedecký workshop. "Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii VI" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu : Jarabá, 24. - 25. november 2023. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 46 s. ISBN 978-80-225-5129-8.
  book

  book

 7. BARKÓCIOVÁ, Miroslava et al. Hybrid Threats and Their Impact on the Performance of the Business Environment. - Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2023, vol. 11, no. 2, pp. 466-479. ITMS 2014+: 314011CDW7.
  article

  article

 8. Development of Cooperative Security : zborník je výstupom z projektu VEGA 1/0842/21 : vývoj kooperatívnej bezpečnosti a pozícia Slovenskej republiky. Editors/zostavovatelia: Juraj Sýkora, Eva Vlková ; reviewers/recenzenti: Martin Grešš, Kristína Baculáková. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 60 s. [5,06 AH]. VEGA 1/0842/21. ISBN 978-80-225-5117-5.
  electonic book

  electonic book

 9. Knižničná a informačná veda XXX. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. 252 s. ISBN 978-80-223-5504-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. DUGAS, Jaroslav - SEDLÁK, Miroslav - HARGAŠ, Marek. Ochrana a bezpečnosť dát v IS. Recenzenti: Peter Mesároš, Vojtech Ferencz. 1. vydanie. Košice : OZ Gamajun, 2023. 126 [6,3 AH]. ISBN 978-80-974521-1-7.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.