Search results

 1. ŠKVRNDA, František. Zbrane novej generácie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, apríl 2018, roč. 18, č. 4, s. 46-48.
  article

  article


 2. ŠKVRNDA, František. Strata hegemónie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, marec 2018, roč. 18, č. 3, s. 44-46.
  article

  article


 3. ŽÁRSKA, Elena. Výdavková politika miest pre bezpečný a udržateľný rozvoj. In Management rozvoje regionů ve středoevropské perspektivě. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-030-8, s. 35-47. VEGA 1/0705/18.
  article

  article


 4. Illicit Financial Flows : the Economy of Illicit Trade in West Africa. Paris : OECD, 2018. 136 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/illicit-financial-flows_9789264268418-en> ISBN 978-92-64-24520-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. JEDLIČKA, Petr - HOUSKA, Lukáš. Vývojové úrovně a etické aspekty autonomních vozidel. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 1, s. 29-32.
  article

  article


 6. ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra et al. Zjišťování percepce destinační bezpečnosti jako nástroj rozvoje cestovního ruchu (na příkladu Kolumbie). In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 603-610.
  article

  article


 7. PONDĚLÍČEK, Michael - ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra - JUŘÍČKOVÁ, Zdeňka. Územní limity jako nástroj podpory nebo brzda pro rozvoj cestovního ruchu? In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 611-617.
  article

  article


 8. BÖHMER, Miloš. Pre bezpečnosť vašich hostí. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jeseň, s. 28-32.
  article

  article


 9. ZAWARTKA, Małgorzata. Terrorism in Tourism. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 1, s. 78-85.
  article

  article


 10. PUPIŠOVÁ, Iveta. Akadémia hoteliera: Chránite svojich zamestnancov? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jeseň, s. 36-38.
  article

  article