Search results

 1. ÁRENDÁŠ, Peter - KOTLEBOVÁ, Jana. The Turn of the Month Effect on CEE Stock Markets. - Registrovaný v: Web of Science, Registrovaný v: Scopus. In International Journal of Financial Studies : international, peer-reviewed, scholarly open access journal. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7072, december 2019, vol. 7, no. 4, pp. [1-19] online. VEGA 1/0257/18, VEGA 1/0009/17, VEGA 1/0613/18.
  article

  article

 2. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Rockets and Feathers Effect in Slovak Gasoline and Diesel Markets. In MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6, s. 303-307 online. VEGA 1/0294/18.
  article

  article

 3. MÁZIKOVÁ, Katarína. Amendment of the Definition of Related Parties in the Area of Transfer Pricing. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 107-111.
  article

  article

 4. JIANGLI, Dou - BING, Ye. Versioning Goods and Joint Purchases with Network Externality. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 4, s. 433-448.
  article

  article

 5. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Kontrola zverejňovania súhrnných správ podľa zákona o verejnom obstarávaní. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 9, s. 5-8.
  article

  article

 6. STÖFERLE, Ronald - TAGHIZADEGAN, Rahim - HOCHREITER, Gregor. Die Nullzinsfalle : wie die Wirtschaft zombifiziert und die Gesellschaft gespalten wird. 1. Auflage. München : Finanzbuch Verlag, 2019. 263 s. ISBN 978-3-95972-019-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. VANKOVÁ, Lucia. Zostatková cena hmotného majetku v zákone o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 7-8, s. 2-14.
  article

  article

 8. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Analysis of Asymmetry in Slovak Gasoline and Diesel Retail Market. In Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch inNOVAtion conference. Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch inNOVAtion Conference : 12-14 September, 2019, Rovinj, Croatia. - Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 2019. ISSN 1849-7950, 2019, vol. 5, no. 1, pp. 359-366. VEGA 1/0294/18.
  article

  article

 9. PASTIERIK, Vladimír. Transferová dokumentácia v praxi - metodický prehľad. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 11, s. 46-51.
  article

  article

 10. Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky III. Nadežda Jankelová a kolektív ; editor: Paulína Paprskárová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. CD-ROM 112 s. [5,5 AH]. VEGA MŠ SR a SAV 1/0109/17. ISBN 978-80-7556-043-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book