Search results

 1. Presuňte firemné dáta na cloud. Úsporne, bezpečne, spoľahlivo. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 1-2, s. 12-14.
  article

  article

 2. MITTAL, Rashi. Dáta v cloude. Aká je obranná línia proti hrozbám? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 5, s. 27-30.
  article

  article

 3. FILO, Martin. Potenciál hybridného cloudu pro banky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 4, s. 30-31.
  article

  article

 4. ŠIMÁK, Pavel. Trendy v oblasti lidského kapitálu 2019. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 5, s. 15-17.
  article

  article

 5. FLEISCHMANN, Martin. Nové technologické trendy optikou dohledu nad finančním trhem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 6, s. 28-31.
  article

  article

 6. TOMAN, Pavel. Revoluční technologie blockchain naráží na nejednotu. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 14-17.
  article

  article

 7. TOMAN, Pavel. Umělá inteligence změní plánování. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 48-51.
  article

  article

 8. MALEGA, Peter. Industry 4.0 – Today ́s Vision of the Future. In Interdisciplinarity in theory and practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2018. ISSN 2344-2409, 2018, no. 17, pp. 1-6.
  article

  article

 9. OKRESA, Michal. Cloud computing v bankovníctve. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 8, s. 26-27.
  article

  article

 10. Chráňte si firemné počítače pred únikom dát. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 11, s. 32-36.
  article

  article