Search results

Records found: 1816  
Your query: Keywords = "dane z hodnoty pridanej"
 1. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Zmeny zákona. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-0897, 2024, roč. 29, č. 1-2, s. 5-14.
  article

  article

 2. JURIŠOVÁ, Anna. Koncoročné povinnosti platiteľa dane. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 1, s. 2-28.
  article

  article

 3. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Úprava odpočítanej DPH, likvidácia spoločnosti. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 2, s. 46-51.
  article

  article

 4. BÖSZÖRMENYI, Jana. Poukazy z pohľadu zákona o DPH – v príkladoch z praxe. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 2, s. 52-59.
  article

  article

 5. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Identita dodávateľa pri posúdení oprávnenosti odpočtu DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 3, s. 71-74.
  article

  article

 6. MACHÁČOVÁ, Tatiana. Registrácia miest a obcí pre daň z pridanej hodnoty. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1337-0197, 2024, roč. 19, č. 3, s. 10-14.
  article

  article

 7. JAŠURKOVÁ, Katarína. Legislatívne zmeny v oblasti daní účinné od 1. 1. 2024. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 4, s. 2-25.
  article

  article

 8. URÍKOVÁ, Zuzana. Problematika určenia základu dane pri dodaní tovaru a služby. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 4, s. 61-69.
  article

  article

 9. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Prevádzkareň a miesto poskytnutia služby na účely DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 4, s. 70-74.
  article

  article

 10. MINTÁL, Ján. Pracovné cesty podnikateľa. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 4-5, s. 82-84.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.