Search results

 1. DANESHJO, Naqibullah et al. Specification of the Application of Vibrodiagnostics in Assessing the State of the Industrial Robot. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in Science and Technology Research Journal : Reviewed International Journal. - Lublin : Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624, 2019, vol. 13, no. 1, pp. 68-78.
  article

  article

 2. KAZDOVÁ, Alena. Umělá a virtuální inteligence zásadně mění psychodiagnostiku. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 7-8, s. 20-21.
  article

  article

 3. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny 2018. Medzinárodná konferencia. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny 2018 : zborník abstraktov z 19. medzinárodnej konferencie, 28.–30. novembra 2018, Hotel Zlatý Kľúčik. 1. vydanie. Nitra : Izotopcentrum, 2018. online 50 s. ISBN 978-80-972870-1-6.
  electonic book

  electonic book

 4. KVAPIL, Roman et al. Slovenčina ako cudzí jazyk : príručka pre učiteľov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Spišiaková, Viera Karovičová. 1. vydanie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2018. 65 s. [7,68 AH]. ISBN 978-80-565-1440-5.
  electonic book

  electonic book

 5. Care Needed : Improving the Lives of People with Dementia. Paris : OECD, 2018. 157 s. OECD Health Policy Studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/care-needed_9789264085107-en> ISBN 978-92-64-08509-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. SZARKOVÁ, Miroslava - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Anxiety as a limiting factor in the manager's performance. In Values contemporary Europe today and tomorrow : nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2016. ISBN 978-83-87897-92-5, pp. 152-162.
  article

  article

 7. BÖHMEROVÁ, Anna. Správa z diagnostického vyšetrenia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 5, s. 6-8.
  article

  article

 8. SMITH, Graham T. Machine Tool Metrology : An Industrial Handbook. Cham : Springer, 2016. 685 s. ISBN 978-3-319-25107-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. SZARKOVÁ, Miroslava. Psychológia pre manažérov. Recenzovali: Teodor Kollárik, Jozef Papula. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 259 s. [28 AH]. ISBN 978-80-7552-175-0. [Copy count : 19, currently available 13, at library only 3]
  Psychológia pre manažérov

  book

 10. KAZDOVÁ, Alena. Budoucnost bude ve firmách více přát mentálnímu zdraví. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 0026-8720, 2015, roč. 50, č. 3, s. 38-41.
  article

  article