Search results

 1. RAJNIAK, Rastislav. Zanášanie Vodného diela Gabčíkovo. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 5-6, s. 29-32.
  article

  article

 2. BEDNÁROVÁ, Emília. Krátka exkurzia do švajčiarskeho priehradného staviteľstva. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 5-6, s. 7-12.
  article

  article

 3. KRNO, Ľuboš. Liptovská Mara už 40 rokov chráni Liptov i Považie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 4-6.
  article

  article

 4. POÓROVÁ, Jana - ŠKODA, Peter. Dunaj opäť oslavoval. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 16-18.
  article

  article

 5. JANDORA, Jan - ŘÍHA, Jaromír. Vymezení rozsahu zvláštní povodně a odhad jejich dopadů. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 23-28.
  article

  article

 6. PASTOREK, Jaromír. Z histórie vodného diela Žilina. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2013. ISSN 0322-886X, 2013, roč. 56, č. 7-8, s. 19-23.
  article

  article

 7. Nepustime si vodu dolu vodou. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1337-2459, 2010, roč., č. august, s. 8-9.
  article

  article

 8. MARČAN, Peter. Drahšiu vodu elektrárne do cien elektriny preniesť nemôžu. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 10. februára 2005, č. 5, s. 52-53.
  article

  article

 9. SMUK, Peter. The case concerning the Gabcíkovo-Nagymaros project - after the decision. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005, s. 707-725.
  article

  article

 10. POLAKOVIČ, Ivan. Alternatívne riešenia pre ekológiu aj politiku. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TV-Press, 2004. ISSN 1335-4620, 3.5.2004, č. 17-18, s. 62-64.
  article

  article