Search results

 1. Designum : časopis o dizajne. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu. 4x ročne. ISSN 1335-034X. Available on Internet: https://www.scd.sk/?aktualne-cislo-casopisu-designum
  journal

  journal

 2. PANIAGUA, Alejandro - ISTANCE, David. Teachers as Designers of Learning Environments : The Importance of Innovative Pedagogies. Paris : OECD, 2018. 206 s. Educational Research and Innovation. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learning-environments_9789264085374-en> ISBN 978-92-64-08536-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. PAUKOVIC, Ján. História a vývoj formy a obsahu informačnej grafiky. In Media Journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 40-53.
  article

  article

 4. HUDÁK, Dávid - MARTIČEKOVÁ, Ivana - NOVYSEDLÁK, Martin. Design thinking ako fenomén 21. storočia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 133-138 online. APVV-15-0511.
  article

  article

 5. KVAŠŇÁK, Lukáš. Jozef Kabaň má pomôcť BMW zvládnuť ťažké časy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. februára 2017, roč. 27, č. 7, s. 40-41.
  article

  article

 6. MAREŠ, Albert. Digital models of production workplaces creation. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 57–60 online. VEGA 1/0853/16.
  article

  article

 7. Auto musí mať najmä ideu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 14. júla 2016, roč. 26, č. 28, s. 22-25.
  article

  article

 8. LÁSZLÓOVÁ, Klaudia. Kríza konfekcie na Slovensku. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2015. ISSN 1335-4620, 16. septembra 2015, roč. 23, č. 19, s. 28-29.
  article

  article

 9. Ako Slovensko prichádza o dizajnérov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 2. apríla 2015, roč. 25, č. 13, s. 16-17.
  article

  article

 10. GARAJ, Patrik. Hľadá sa vizáž štátu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 2. apríla 2015, roč. 25, č. 13, s. 12-15.
  article

  article