Search results

 1. RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Analysis of Treasury Benchmarked Bonds in Primary Market. In EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 424-434 online.
  article

  article

 2. KUČERA, Adam - DVOŘÁK, Michal - KOMÁRKOVÁ, Zlatuše. The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 1, s. 2-36.
  article

  article

 3. CHOVANCOVÁ, Božena et al. An Exposure of Commercial Banks in the Terms of an Impact of Government Bondholding with the Context of Its Risks and Implications. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2019, vol. 15, no. 1, pp. 173-188 online. VEGA 1/0009/17.
  article

  article

 4. HRVOĽOVÁ, Božena - POLEDNÁKOVÁ, Anna - HARUŠTIAK, Lukáš. Approaches to the Valuation of Money Market Papers. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 141-157. VEGA 1/0007/19.
  article

  article

 5. CHOVANCOVÁ, Božena - SLOBODNÍK, Patrik. Analysis of Methods Measuring Country Risk on Global Bond and Stock Markets. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part VI. – Inequality in Society) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, s. 2554-2561. VEGA 1/0009/17, ITMS 26240120032.
  article

  article

 6. SLOBODNÍK, Patrik. Comparison of two Methods of Measuring Country Risk. - Registrovaný vo: Web of Science. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, s. 455-463. VEGA 1/0009/17.
  article

  article

 7. AFONSO, António - KAZEMI, Mina. Euro Area Sovereign Yields and the Power of Unconventional Monetary Policy. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 2, pp. 100-119.
  article

  article

 8. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Determinaty mesačných CDS prémií od roku 2009. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 89-99 online. I-18-107-00.
  article

  article

 9. OECD Sovereign Borrowing Outlook 2018. Paris : OECD, 2018. 90 s. OECD Sovereign Borrowing Outlook. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-sovereign-borrowing-outlook-2018_sov_b_outlk-2018-en> ISBN 978-92-64-29259-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. GERTLER, Pavel - PORUBČANSKÝ, Jakub. Špecifiká odhadu výnosovej krivky na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, August 2017, roč. 25, č. 4, s. 23-30.
  article

  article