Search results

 1. KUČERA, Adam - DVOŘÁK, Michal - KOMÁRKOVÁ, Zlatuše. The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 1, s. 2-36.
  article

  article

 2. HRVOĽOVÁ, Božena - POLEDNÁKOVÁ, Anna - HARUŠTIAK, Lukáš. Approaches to the Valuation of Money Market Papers. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 141-157. VEGA 1/0007/19.
  article

  article

 3. CHOVANCOVÁ, Božena et al. An Exposure of Commercial Banks in the Terms of an Impact of Government Bondholding with the Context of Its Risks and Implications. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2019, vol. 15, no. 1, pp. 173-188 online. VEGA 1/0009/17.
  article

  article

 4. OECD Sovereign Borrowing Outlook 2018. Paris : OECD, 2018. 90 s. OECD Sovereign Borrowing Outlook. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-sovereign-borrowing-outlook-2018_sov_b_outlk-2018-en> ISBN 978-92-64-29259-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. AFONSO, António - KAZEMI, Mina. Euro Area Sovereign Yields and the Power of Unconventional Monetary Policy. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 2, pp. 100-119.
  article

  article

 6. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Determinaty mesačných CDS prémií od roku 2009. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 89-99 online. I-18-107-00.
  article

  article

 7. CHOVANCOVÁ, Božena - SLOBODNÍK, Patrik. Analysis of Methods Measuring Country Risk on Global Bond and Stock Markets. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part VI. – Inequality in Society) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, s. 2554-2561. VEGA 1/0009/17, ITMS 26240120032.
  article

  article

 8. SLOBODNÍK, Patrik. Comparison of two Methods of Measuring Country Risk. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, s. 455-463. VEGA 1/0009/17.
  article

  article

 9. GERTLER, Pavel - PORUBČANSKÝ, Jakub. Špecifiká odhadu výnosovej krivky na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, August 2017, roč. 25, č. 4, s. 23-30.
  article

  article

 10. GVOZDJÁK, Vladimír. Government bondholding of commercial banks in the Central European countries before and during the financial and debt crisis. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 96-104. VEGA 1/0124/14.
  article

  article