Search results

 1. DŽUPINOVÁ, Zuzana. Sociálna zodpovednosť vo farmaceutických firmách. In Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie. vedecko-odborný seminár. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka vedecko-odborného seminára, 4. decembra 2017, Nitra, Slovensko,. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-558-1315-8, s. 31-34.
  article

  article


 2. SOKOLOVÁ, Jana - POMPUROVÁ, Kristína. Dopyt po dobrovoľníckom cestovnom ruchu: Prípadová štúdia obyvateľov mesta Banská Bystrica. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 1, s. 40-49.
  article

  article


 3. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce : sborník z [2. ročníku] mezinárodní vědecké konference : 28. duben 2017, Praha [elektronický zdroj]. Recenzovali: Emília Vranková, Ladislav Roman. 1. vydanie. Příbram : Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram, 2017. online [198 s.]. ISBN 978-80-88206-05-7.
  electonic book

  electonic book


 4. RYBÁČEK, Václav - FOŘTOVÁ, Jitka - SKALÁKOVÁ, Šárka. Valuation of Volunteer Work in Satellite Account of Non-Profit Institutions. In Statistika : statistics and economy journal [elektronický zdroj]. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1804-8765, 2017, vol. 97, no. 4, pp. 16-24.
  article

  article


 5. Skautská výchova jako odrazový můstek kariéry. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 5, s. 30.
  article

  article


 6. POMPUROVÁ, Kristína - SOKOLOVÁ, Jana. Európska dobrovoľnícka služba a dobrovoľnícky cestovný ruch na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 2, s. 95-102.
  article

  article


 7. POSPÍŠILOVÁ, Tereza - MARKOVÁ, Aneta. Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 5, s. 12-19.
  article

  article


 8. POMPUROVÁ, Kristína - SOKOLOVÁ, Jana. Cestovné kancelárie a cestovné agentúry ako sprostredkovatelia v dobrovoľníckom cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 3, s. 143-151.
  article

  article


 9. ELEXOVÁ, Ľudmila - TOMČÍKOVÁ, Martina. Dobrovoľníctvo v rozvoji produktu mesta Košice ako cieľového miesta cestovného ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 4, s. 230-240.
  article

  article


 10. HULIAKOVÁ, Zuzana - MUSOVÁ, Zdenka. Vnímanie dobročinného marketingu podnikmi. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 1335-7069, 2017, roč. 18, č. 2, s. 154-162.
  article

  article