Search results

 1. ČILLÍKOVÁ, Júlia - PÉNZEŠ, Peter - KODAJ, Pavol. FinTech a implementácia inovačného hubu v NBS. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Jún 2019, roč. 27, č. 3, s. 2-6.
  article

  article

 2. TINÁKOVÁ, Eva. [Zákon o dohľade nad finančným trhom ]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Apríl 2019, roč. 27, č. 2, s. 30. Recenzia na: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár : právny stav k 18.10.2018 / Andrea Slezáková, Peter Mikloš a kol. ; recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš ... [et al.]. 1. vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-8168-947-5.
  article

  article

 3. ZLOCHA, Ľubomír. [Zákon o dohľade nad finančným trhom ]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 2, s. 182. Recenzia na: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár : právny stav k 18.10.2018 / Andrea Slezáková, Peter Mikloš a kol. ; recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš ... [et al.]. 1. vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-8168-947-5.
  article

  article

 4. SOBOTOVÁ, Martina. Banky: Basel je nutný, ale... In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2, s. 13.
  article

  article

 5. KŘEMEN, Jaroslav - BUCHTA, Martin. Basilejské standardy a jejich implementace do evropské a české legislatívy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2, s. 10-12.
  article

  article

 6. VLNEČKA, Lukáš. Správne trestanie v podmienkach jednotného mechanizmu dohľadu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, December 2018, roč. 26, č. 6, s. 17-19.
  article

  article

 7. DZUROVÁ, Mária. Finančný spotrebiteľ na finančnom trhu. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 23-34 CD-ROM. VEGA 1/0242/16.
  article

  article

 8. FRANCOVÁ, Olga - KOHAJDA, Michael. Evropská unie po brexitu : právně-institucionální budoucnost evropské integrace. Editor: Václav Šmejkal. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 223 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-098-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Certain Legal Aspects of the Most Important Distinctions between the Administrative Procedure and the Procedure in Supervisory Matters. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 405-411 CD-ROM.
  article

  article

 10. NOVÁK, Marcel. Banking union. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 70-74 online. VEGA 1/0975/15.
  article

  article