Search results

 1. BRNOVÁ, Miroslava. Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 2, s. 16-19.
  article

  article

 2. KOLEMBUS, Anton. Všetko o faktúrach. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 4, s. 21-30.
  article

  article

 3. HORNIAČEK, Peter - MEZEIOVÁ, Viera. Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (2. časť). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 4, s. 13-23.
  article

  article

 4. Podnikatelia, od apríla štartuje systém eKasa. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 3, s. 14-16.
  article

  article

 5. BORÁKOVÁ, Marta. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice s komentárom. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 10, s. 27-158.
  article

  article

 6. BYSTRICKÁ, Katarína. eKasa a jej pozitíva. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Leto/Summer, s. 14.
  article

  article

 7. KOLENOVÁ, Iveta. Archivácia účtovných a daňových dokladov. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 11, s. 141-143.
  article

  article

 8. BURÁK, Emil. Daňová kontrola - najčastejšie chyby a omyly zistené pri daňovej kontrole. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 7-8, s. 47-58.
  article

  article

 9. ORAVEC, Jozef. EDI prináša e-shopy bez papierov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 56.
  article

  article

 10. VÁLEK, Juraj. Prijaté faktúry a kontrolný výkaz v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 12. september 2016, roč. 12, č. 17, s. 4-6.
  article

  article