Search results

 1. MOORE, Ken. Nový pohľad na opisy práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 22-23.
  article

  article

 2. MLYNÁROVÁ, Denisa. Vybrané finančno-ekonomické nástroje enviromentálnej politiky v podmienkach SR. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 1, s. 52-73.
  article

  article

 3. BIELIKOVÁ, Marcela. Ľudské práva a práva dieťaťa v kontexte názorov žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 59 s. ISBN 978-80-89965-14-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Súčasná jazyková situácia v Európskej únii. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 574-583 online.
  article

  article

 5. NOVOTNÁ, Ľudmila. Doručovanie dokumentov do registra účtovných závierok za rok 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 3, s. 37-43.
  article

  article

 6. OLEXOVÁ, Cecília. Pošlite nám motivačný list... In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 4-5, s. 72-75.
  article

  article

 7. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. EU Corpus Analysis. Implications of Research Findings for Teaching Practice. In Pohľady do výskumu aplikovaných jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2019. ISBN 978-80-972278-5-2, s. 33-48 online.
  article

  article

 8. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o e-Governmente po novele zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 4, s. 154-193.
  article

  article

 9. ILLÁŠOVÁ, Milada. Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch. 5. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Nová práca, 2018. 512 s. ISBN 978-80-89350-74-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. BIELIKOVÁ, Marcela. Ľudské práva a práva dieťaťa v názoroch rodičov žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 45 s. ISBN 978-80-89965-07-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book