Search results

Records found: 1920  
Your query: Keywords = "domácnosti"
 1. BROKEŠOVÁ, Zuzana et al. Wealth, Assets and Life Satisfaction: A Metadata Instrumental-Variable Approach. In NBS Working Paper. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 4/2021. ISSN 2585-9269, 2021, č. 4, s. 1-28.
  article

  article

 2. CUPÁK, Andrej et al. Confidence, Financial Literacy and Investment in Risky Assets: Evidence from the Survey of Consumer Finances. In NBS Working paper. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 4/2020. ISSN 2585-9269, 2020, č. 4, s. 3-41.
  article

  article

 3. CESNAK, Martin et al. Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností. In Príležitostná štúdia NBS. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 3/2020. ISSN 2585-9277, 2020, č. 3, s. 3-34.
  article

  article

 4. CUPÁK, Andrej - KLACSO, Ján - ŠUSTER, Martin. Majú slovenské domácnosti rezervy pred krízou? In Analytický komentár. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 28. marec 2020, 2020, č. 78, s. 1-5.
  article

  article

 5. STRACHOTOVÁ, Anna - CUPÁK, Andrej. Výsledky druhej vlny zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností v eurozóne. In Analytický komentár. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 23. december 2016, 2016, č. 39, s. 1-8.
  article

  article

 6. CINGELOVÁ, Zuzana. Štátny príspevok na splátku úveru na bývanie. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 19-21.
  article

  article

 7. BORÁKOVÁ, Marta. Daňový bonus na zvýšené úroky z hypotéky. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 59-61.
  article

  article

 8. CESNAK, Martin. Household Indebtedness and Life Satisfaction in Slovakia. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 34-41. VEGA 1/0221/21, APVV-20-0359. APVV-20-0359, APVV, Covid-19 pandémia, makroekonomický vývoj, potravinová bezpečnosť a blahobyt domácností.
  article

  article

 9. SKÝPALOVÁ, Jana. Sorting of Municipal Waste By Citizens in Slovakia. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 261-271.
  article

  article

 10. BRUMĂ, Ioan-Sebastian et al. Does the Payment Method Matter in Online Shopping Behaviour? Study on the Romanian Market of Vegetables during the Pandemic Crisis. In Agricultural Economics : An international open access peer-reviewed journal published by the Czech Academy of Agricultural Sciences and financed by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2024. ISSN 0139-570X, 2024, vol. 70, no. 1, pp. 34-47.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.