Search results

 1. VITURKA, Milan - PAŘIL, Vilém. Assessment of Priorities of Construction of High-Speed Rail in the Czech Republic in Terms of Impacts on Internal and External Integration. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2020. ISSN 1213-2446, 2020, vol. 20, no. 1-2, pp. 217-241.
  article

  article

 2. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Digitalizácia a modernizácia zvyšujú kvalitu železničného prepravného procesu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 16, č. 84, (2020.
  article

  article

 3. MINÁRIK, Marek. Air-Rail Combined Transport of Goods within European Countries. In Business Logistics in Modern Management : Proceedings of the 20th International Scientific Conference. - Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, 2020. ISSN 1849-5931, s. 3-20 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0039/20.
  article

  article

 4. SZAKADÁTOVÁ, Estera. Does Subsidizing Rail Transportation Help to Improve Air Quality? A Case Study from Slovakia. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 663-673 online.
  article

  article

 5. HUBIČKA, Filip. Sigfox monitoruje nejen vagony. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 11, s. 13-15.
  article

  article

 6. DOBIÁŠ, Petr. Kybernetická bezpečnost v mezinárodní přepravě se stále podceňuje. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 24-28.
  article

  article

 7. TOMAN, Pavel. Vysokorychlostní vlaky vozí i náklad. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 7-8, s. 43-45.
  article

  article

 8. CEJKA, Jiří - TELECKÝ, Martin. Influence of Economic and Political Factors on the Public Rail Transport. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2019. ISSN 1335-4205, 2019, vol. 21, no. 2, s. 13-17.
  article

  article

 9. BREZOVSKÝ, Jozef. Hutnícka logistika: Presuny tisícok ton materiálu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, júl-august 2019, roč. 15, č. 79, s. 18-19.
  article

  article

 10. VITURKA, Milan - PAŘIL, Vilém. Metropole střední Evropy a jejich postavení v síti vysokorychlostních tratí. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 225-231.
  article

  article