Search results

 1. DOBIÁŠ, Petr. Kybernetická bezpečnost v mezinárodní přepravě se stále podceňuje. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 24-28.
  article

  article


 2. TOMAN, Pavel. Krevní oběh globální ekonomiky. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 3, s. 44-47.
  article

  article


 3. BREZOVSKÝ, Jozef. Rusko ako "zakliata" krajina. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], júl-august 2018, roč. 14, č. 73, s. 24-25.
  article

  article


 4. KOLÁŘ, Petr. Digitální hysterie, nebo logi(sti)cká evoluce? In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 6, s. 26-27.
  article

  article


 5. ITF transport outlook 2017. Paris : OECD, 2017. 220 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/itf-transport-outlook-2017_9789282108000-en> ISBN 978-92-82-10799-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. KUPEROVÁ, Martina. Trendy a modernizácia v nákladnej doprave. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2017. ISSN 1338-5127, 2017, roč. 9, č. 1, s. 66-77.
  article

  article


 7. NOVÁK, Radek. Rotterdamská šance na sjednocení úmluv o mezinárodní přepravě. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 3, s. 28-30.
  article

  article


 8. ORAVEC, Jozef. Multimodálna doprava: Investície sú nevyhnutné. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], november-december 2017, roč. 13, č. 69, s. 28-29.
  article

  article


 9. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Navigation in the Arctic. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 141-146 online.
  article

  article


 10. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  electonic book