Search results

 1. FENDEK, Michal - FENDEKOVÁ, Eleonora. Optimality Conditions in Behavior Optimization Model of Consumers in the Network Industries Markets. In MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6, s. 427-432 online. VEGA 1/0368/18.
  article

  article

 2. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Dopady spotrebiteľského správania sa na maloobchodný predaj potravín. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 81-91 online. VEGA 1/0543/18.
  article

  article

 3. ŠKUTKOVÁ, Jana. Nezabudli ste počúvať? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jeseň/Autumn, s. 56.
  article

  article

 4. DUKHANIN, Alexey. Demand-Side Factors and Gas Consumption Forecast in EU Countries until 2025. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 122-132.
  article

  article

 5. PROCH, Dominik. Struktura indické agregátní poptávky— srovnání s případem Číny. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 3, s. 19-39.
  article

  article

 6. ČIČKOVÁ, Zuzana - HOLZEROVÁ, Patrícia. Priestorový model duopolu s rôznymi dopytmi. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 13-18 CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  article

  article

 7. PARUCH, Martin. Efektivní prodej (nejen) bankovních produktů v multikanálovém prostředí. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 6, s. 32-33.
  article

  article

 8. Rekordný rok pre e-shopy. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jar/Spring, s. 55.
  article

  article

 9. ONDRUŠKA, Tomáš - BROKEŠOVÁ, Zuzana - PASTORÁKOVÁ, Erika. Dopyt po neživotnom poistení v podmienkach SR. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 257-264 CD-ROM. ITMS 26240120032, VEGA 1/0827/18, VEGA 1/0466/19.
  article

  article

 10. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Pivu pomáhajú nealko radlery. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 5-6/19, č. 47, (2019.
  article

  article