Search results

 1. BURGER, Ivan. Vzdelávanie: ako zabezpečiť jeho efektívnosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 25-30.
  article

  article

 2. STRELINGER, Ján. How to Teach Vocabulary English Learners in a Modern and Effective Way. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-3 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-062-3, s. 85-90.
  article

  article

 3. STRELINGER, Ján. New and Modern Ways Used in Distance, Classical and e-Learning. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. ISBN 978-80-8177-044-9, s. 94-101 online. KEGA 015EU-4/2017.
  article

  article

 4. Responsive School Systems : Connecting Facilities, Sectors and Programmes for Student Success. Paris : OECD, 2018. 299 s. OECD Reviews of School Resources. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/responsive-school-systems_9789264306707-en> ISBN 978-92-64-30669-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Quality of Education and Systems–Based Educational Evaluation. In IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences. International Academic Conference. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences : Proceedings of the 44th International Academic Conference, Vienna, 01 - 04 October 2018. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. ISBN 978-80-87927-83-0. ISSN 2336-5617, pp. 121-130 online.
  article

  article

 6. MANDŽÁK, Peter. Education and Training for Labor Market Efficiency. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, s. 325-331.
  article

  article

 7. Effective Teacher Policies : Insights from Pisa. Paris : OECD, 2018. 163 s. PISA. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/effective-teacher-policies_9789264301603-en> ISBN 978-92-64-30159-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. VESELKOVÁ, Alexandra. Vzdelávací systém z hľadiska gramotnosti žiakov a dospelých. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 187-196 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0975/15.
  article

  article

 9. ČIEFOVÁ, Michaela. Textarbeit im Fremdsprachenunterricht. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 45-50.
  article

  article

 10. MATULČÍKOVÁ, Marta. Uplatňovanie vybraných aktívnych metód vzdelávania v pedagogickom procese vo formálnom vzdelávaní. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 20170809. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 25 - 32.
  article

  article