Search results

 1. GARASOVÁ, Petra - ŠEVČÍKOVÁ, Renáta. Evaluation of Eco-Innovations and Eco-Design in the Slovak Republic. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, online, s. 107-115. VEGA 1/0543/18.
  article

  article

 2. LACKOVÁ, Alica. Spotrebiteľský prístup k dizajnu a ekológii obalov potravinárskych výrobkov. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, online, s. 62-69. VEGA 1/0543/18.
  article

  article

 3. GARASOVÁ, Petra. Consumer Perception of Eco-design. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, s. 112-122 online. VEGA 1/0543/18.
  article

  article

 4. Podpora elektrickej mobility. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Jar/Spring, s. 42.
  article

  article

 5. MOTIB, Ibtissam. Durabilité Des Ressources Halieutiques Au Maroc: Cas De Mehdia. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 12, s. 204-223.
  article

  article

 6. DZIURA, Boris - MAGNIC, A. Roli ekoklasterij ta ekoinnovacij u rozvitku cirkurlajnoj ekonomiky ta stalogo rozvitku krajin jevropejskogo sojuzu. In Ekonomichna dynamika v novykh heostratehichnykh realiyakh : monohrafiya [elektronne vydannya]. - Dnipro : Universytet imeni Alʹfreda Nobelya, 2020. ISBN 978-966-434-479-8, c. 210-232 [1,30 AH]. Available on Internet: <http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/3013>
  article

  article

 7. Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o. 4x ročne. ISSN 1802-4599. Available on Internet: http://www.pro-energy.cz
  journal

  journal

 8. TOMAN, Pavel. Letecké cargo vyhlíži lepší počasí. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 20-22.
  article

  article

 9. HALASOVÁ, Henrieta. Chcete dobré predaje? Buďte zelení! In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 1, s. 22-23.
  article

  article

 10. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Alternatívne pohony: neexistuje len jedna alternatíva. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020, január-február, roč. 16, č. 1, (2020.
  article

  article