Search results

 1. CHMELOVÁ, Michelle. Úloha ropného a plynárenského sektora v ekonomickom rozvoji v krajinách vyvážajúcich ropu a zemný plyn: teoretické skúmanie a empirické analýzy : dizertačná práca. Školiteľ: Saleh Mothana Obadi. Bratislava, 2018. 136 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ČAS, Marcel. The Political economy of the development of advanced capitalism. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 2, s. 105-113.
  article

  article

 3. SANKOT, Ondřej. Zdroje hospodářského růstu. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 16-38.
  article

  article

 4. JANKELOVÁ, Nadežda et al. The Identification of disruptions in the Slovak economy expressed by index of economic freedom. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2017, vol. 12, no. 8, pp. 2233-2242 online. VEGA 1/0109/17.
  article

  article

 5. VONGREJ, Marián. Etika a ekonómia u vybraných predstaviteľov inštitucionalizmu, neoinštitucionalizmu a novej inštitucionálnej ekonómie. In Sociaľno-ekonomični problemi prostorovogo rozvitku : monografija. - Berdjans`k : O. V. Tkačuk, 2015. ISBN 978-617-7291-04-5, s. 41-48. VEGA 1/0889/13.
  article

  article

 6. STEINHAUSER, Dušan. Problematika korupcie a jej kultúrne aspekty na pozadí novej inštitucionálnej ekonomickej teórie ako jeden z faktorov vzniku krízových stavov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 29, s. 92-102. VEGA 1/1057/12.
  article

  article

 7. STEINHAUSER, Dušan. Measuring the quality of the institutional environment through the development of prices of credit default swaps in times of economic disturbances. - Registrovaný: SCOPUS. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2015. ISSN 1810-4967, 2015, vol. 12, no. 4, pp. 98-105 online. VEGA 1/1057/12.
  article

  article

 8. LUKÁČ, Jakub. Principal agent theory ako jeden z kľúčových trendov novodobej ekonómie. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-8] CD-ROM.
  article

  article

 9. PETRÍKOVÁ, Hana - STEINHAUSER, Dušan. The Determinants of national competitiveness in the ongoing recession in the case of the Republic of Serbia. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 681-691 CD-ROM. I-15-107-00.
  article

  article

 10. ANDRÁŠIK, Ladislav. Ergodic axiom: the ontological mistakes in economics. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. ISSN 1338-4465, 2015, vol. 5, no. 1, s. 32-46.
  article

  article