Search results

Records found: 3955  
Your query: Keywords = "ekonómia"
 1. Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd. 4x ročne. Available on Internet: <http://journal.fsv.cuni.cz/> ISSN 2464-7683.
  journal

  journal

 2. Politická ekonomie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. 6x ročne. ISSN 2336-8225. Available on Internet: https://polek.vse.cz/archive.php
  Politická ekonomie

  journal

 3. Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. - Spracovaný v EKO-INDEX. Budapest : Magyar Nemzeti Bank. 4x ročne. ISSN 2415-9271. Available on Internet: https://en-hitelintezetiszemle.mnb.hu/for-our-readers/papers-by-issues
  Financial and Economic Review

  journal

 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Global Business Literacy. Reviewers: Josephine E. Olson, Petr Suchánek. 1st Edition. Brno : KEY Publishing, 2024. 85 s. [6 AH]. KEGA 026EU-4/2021. ISBN 978-80-7418-406-2.
  book

  book

 5. Economist. London : The Economist Newspaper. 51x ročne. ISSN 0013-0613. Available on Internet: http://www.economist.com
  //www.proquest.com/publication/41716?accountid=49351
  journal

  journal

 6. DARMO, Ľubomír et al. Makroekonómia. Recenzenti: Žaneta Lacová, Ján Lisý, Rajmund Mirdala. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2024. 399 s. [23,2 AH]. [APVV-20-0338]. ISBN 978-80-7676-871-0. [Copy count : 31, currently available 6, at library only 3]
  Makroekonómia

  book

 7. Ekonom : týdeník vydavatelství Economia. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Economia. 52x ročne. ISSN 1210-0714. Available on Internet: https://www.ekonom.cz/
  journal

  journal

 8. MORVAY, Karol. O troch zaseknutých ventiloch ekonomiky. Dôvody nášho zaostávania. In Pravda. - Bratislava : OurMedia SR, 2023. ISSN 1335-4051, 16. februára 2023, roč. 33, č. 33. Available on Internet: <https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/657145-o-troch-zaseknutych-ventiloch-ekonomiky-dovody-nasho-zaostavania/>
  article

  article

 9. MORVAY, Karol. Infláciu ovplyvňujeme aj sami. In Pravda. - Bratislava : OurMedia SR, 2023. ISSN 1335-4051, 12. januára 2023, roč. 33, č. 8. Available on Internet: <https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/653154-inflaciu-ovplyvnujeme-aj-sami/>
  article

  article

 10. Aspen Review : Central Europe. - Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Aspen Institute Central Europe. 3x ročne. ISSN 1805-6806. Available on Internet: https://www.aspeninstitutece.org/aspen-review/
  Aspen Review

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.