Search results

 1. Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018. International Scientific-Technical Conference. Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018 : Proceedings of 14th International Scientific-Technical Conference APEIE 2018, Novosibirsk, October 2-6, 2018 [elektronický zdroj]. Volume 1: Part 6. Papers in English. 1. Edition. Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2018. online 474 s. Available on Internet: <http://apeie.conf.nstu.ru/apeie2018/> ISBN 978-1-5386-7053-8.
  electonic book

  electonic book


 2. Acta Electrotechnica et Informatica : an International Peer-Reviewed Scientific Journal Published Quarterly by the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky. 4x ročne. ISSN 1335-8243. Available on Internet: http://www.aei.tuke.sk
  journal

  journal


 3. REHÁK, Róbert. Faktory ovplyvňujúce rozvoj elektromobility. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 190-202. VEGA 1/0380/17.
  article

  article


 4. Biznis poisťovní ovplyvňuje vesmírna technika. A praje pripraveným. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 4, s. 48-49.
  article

  article


 5. KINTLER, Jakub. Model penetrácie a difúzie produktovej inovácie na vybranom trhu EÚ. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií v globálnom hospodárskom prostredí I. : [zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4473-3, s. 40-49 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  article

  article


 6. "V našej výrobe nenájdete papier". In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN [nemá], november-december 2016, roč. 11, č. 63, s. 12-14.
  article

  article


 7. BREZINA, Ivan. Infraštruktúra elektromobilných nabíjacích staníc na Slovensku. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 2. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 17. jún 2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4256-2, s. [1-9] CD ROM. VEGA 1/0245/15.
  article

  article


 8. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Location of electric vehicle charging station in 2-phases. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII : proceedings of the [18th] international scientific conference : 25th may - 27th may 2016, Vrátna, Slovakia. - Bratislava : Letra Interactive, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, s. 289-293. VEGA 1/0245/15.
  article

  article


 9. ANGELOVIČOVÁ, Miriama. E-shopy preberajú štafetu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 17. septembra 2015, roč. 25, č. 37, s. 44.
  article

  article


 10. KRIVOŠÍK, Juraj. Energetické štítky pro spotřebiče čekají výrazné změny. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : OptiMWh, 2015. ISSN 1802-4599, 2015, roč. 9, č. 4, s. 52-53.
  article

  article