Search results

 1. SYNÁK, František - KUČERA, Matej - SKRÚCANÝ, Tomáš. Assessing the Energy Efficiency of an Electric Car. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 1, pp. A1-A13.
  article

  article

 2. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Monitoring the Sustainable Level of Carbon Intensity in EU Countries. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 123-124 online.
  article

  article

 3. POTOMA, Radoslav. Impacts of Input Changes in the Production of Electricity in the Combustion Chamber in a Specific Coal-Fired Power Plant in Slovakia. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, p. 128 online.
  article

  article

 4. CEMPÍREK, Václav. Zlepšení dopravní infrastruktury je daleko. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 11-11.
  article

  article

 5. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Alternatívne pohony: neexistuje len jedna alternatíva. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020, január-február, roč. 16, č. 82, (2020.
  article

  article

 6. DYTRYCH, Simon. Vodík do každé domácnosti. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 42-43.
  article

  article

 7. ZBOŘIL, Josef. Hnací síly růstu antropogenních emisí, mýty a realita. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 56-59.
  article

  article

 8. Mýty a skutečnost kolem změn klimatu. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 1, s. 6-8.
  article

  article

 9. ADÁMKOVÁ, Alena. Biometan má být zachráncem plynárenství. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 1, s. 38-39.
  article

  article

 10. Zelená dohoda pro Evropu - základní pozice a fakta. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 1, s. 52-53.
  article

  article