Search results

 1. LEDUC, Christian. Leibniz a idea systému. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 7, s. 501-508.
  article

  article

 2. ČIDEROVÁ, Denisa. [Kritický slovník globalizácie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 4, s. 534-535. Recenzia na: Dictionnaire critique de la mondialisation / Ghorra-Gobin. - Paríž : Armand Colin, 2012. - ISBN 978-2-200-27009-4.
  article

  article

 3. CHOLUJ, Vladimír. O potrebe vedeckého projektu ekonomickej encyklopédie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 2, s. 280-294.
  article

  article

 4. SEVERA, František. Klasické príklady systematického usporiadania a prezentácie poznatkov a ich aplikácia vo vzdelávaní a manažmente poznatkov. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2006. ISSN 1337-0510, 2006, roč. 1, č. 1, s. 50-60.
  article

  article

 5. KLAPALOVÁ, Alena. Obchodní terminologie - otázka unifikace. In Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu. Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/0478/03 v redakcii Kristíny Viestovej. - Bratislava : Katedra marketingu OBF EU, 2005. ISBN 80-225-2102-7, s. 63-69.
  article

  article

 6. GAVAĽOVÁ, Viera - ŠÍBL, Drahoš. Šíbl, D. a kol.: Encyklopédia medzinárodných organizácií - výkladový slovník, Bratislava, Sprint 1997, 583 s. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1998. ISSN 0323-262X, 1998, roč. 27, č. 2, s. 219-220.
  article

  article

 7. BEŇOVÁ, Elena. Veľká ekonomická encyklopédia. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1997. ISSN 0323-262X, 1997, roč. 26, č. 1, s. 86-87. Recenzia na: Veľká ekonomická encyklopédia : výkladový slovník A-Ž : jazykové ekvivalenty / Drahoš Šíbl - vedúci utorského kolektívu. - Bratislava : Sprint vfra, 1996. - ISBN 80-88848-02-4.
  article

  article

 8. VYŠEHRADSKÝ, J. První počítačová multimediální encyklopedie. In Softwarové noviny. - Praha : Softwarové noviny, 1996. ISSN 1210-8472, říjen 1996, roč. 7, č. 10, s. 120.
  article

  article

 9. DRUGDOVÁ, Barbora. Malá encyklopédia poistenia a poisťovníctva s cudzojazyčnými ekvivalentami. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1996. ISSN 1335-0900, Máj 1996, roč. 4, č. 5, s. 30. Recenzia na: Malá encyklopédia poistenia a poisťovníctva s cudzojazyčnými ekvivalentmi / Pavel Chovan - Viktória Čejková. - Bratislava : ELITA, 1995. - ISBN 80-85323-84-2.
  article

  article

 10. MAJTÁNOVÁ, Anna. Malá encyklopédia poistenia a poisťovníctva. In Poistné rozhľady, 1995, roč. 1, č. 4, s. 26. Recenzia na: Malá encyklopédia poistenia a poisťovníctva s cudzojazyčnými ekvivalentmi / Pavel Chovan - Viktória Čejková. - Bratislava : ELITA, 1995. - ISBN 80-85323-84-2.
  article

  article