Search results

 1. VÍTKOVÁ, Eva. Jordánsko se chce více spolehnout na domácí zdroje. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 72-73.
  article

  article

 2. HOLECOVÁ, Natália. Príležitosti a riziká obnoviteľných zdrojov na príklade Nemecka. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 2, s. 46-48.
  article

  article

 3. ZBOŘIL, Josef. "Energiewende" po australsku. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 2, s. 49-51.
  article

  article

 4. Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region. International Scientific Conference. Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region. 1st Edition. Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2019. [258 s.].
  book

  book

 5. DYTRYCH, Simon. Nejistá budoucnost jaderné energetiky. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 4, s. 16-17.
  article

  article

 6. EU Energy in Figures : Statistical Pocketbook 2019. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 260 s. ISBN 978-92-76-08819-6. ISSN 1977-4559. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. EU Energy in Figures : Statistical Pocketbook 2018. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 264 s. ISBN 978-92-79-88737-6. ISSN 1977-4559. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. ŠIMON, Pavel. Alternatívna "alternatívna energetika". In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 4, s. 44-45.
  article

  article

 9. KULTAN, Jaroslav. Manažment v energetike: ako by malo vyzerať rozhodovanie o výbere OZE? In TZB Haustechnik. - Bratislava : Jaga Group, 2018. ISSN 1210-356X, 2018, roč. 26, č. 2, s. 22-26.
  article

  article

 10. FRANTÁL, Bohumil et al. Jaké peníze přináší vítr? Ekonomický přínos větrné energie pro místní rozvoj v České Republice. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 669-676.
  article

  article