Search results

Records found: 2220  
Your query: Keywords = "etika"
 1. URIGA, Ján. Etika rozhodovania a zodpovednosti - vstupný potenciál manažmentu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 4/2005, roč. 10, zoš. 39, s. 2-4.
  article

  article

 2. HADAROVÁ, Ľudmila. Líder ako kouč a mentor. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 34-35.
  article

  article

 3. Knižničná a informačná veda XXX. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. 252 s. ISBN 978-80-223-5504-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ČVIRIK, Marián. Mystery shopping. Recenzenti: Aneta Vančová, Peter Ölveczký. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 96 s. [4,47 AH]. ISBN 978-80-225-5059-8. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  Mystery shopping

  book

 5. FERENČÍKOVÁ, Soňa - PÁLDIOVÁ, Henrieta - GRACHOVÁ, Dagmar. Changes in the Perception of Ethics in International Business Among Slovak Students. In Business Transformation in Uncertain Global Environments. Annual Conference. Business Transformation in Uncertain Global Environments : 16th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. - [s.l] : EuroMed Press, 2023. ISBN 978-9963-711-98-7. ISSN 2547-8516, pp. 176-186. VEGA 1/0270/22.
  article

  article

 6. KRÁTKA, Zuzana. Compliance riziko a compliance funkcia v rámci regulácie Solventnosť II. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 21-29. VEGA 1/0431/22.
  article

  article

 7. ŠKVRNDA, František, ml. "A Crowd of Gorgons and Winged Horses". A Critique of Socratic Philosophers in Athenaeus's The Deipnosophists. - Registrovaný: Scopus. In Pro-Fil – internetový časopis o filozofii. - Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1212-9097, 2023, vol. 24, no. 1, pp. 34-46. VEGA 1/0020/21.
  article

  article

 8. ZVARÍKOVÁ, Katarína. Spoločensky zodpovedné podnikanie. 1. vydanie. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo UNIZA, 2023. 110 s. ISBN 978-80-554-1938-1. [Copy count : 5, currently available 1, at library only 1]
  Spoločensky zodpovedné podnikanie

  book

 9. ANDRÁSI, Imrich - LITTVA, Vladimír - KUTIŠ, Peter. Manažment COVID-19 na Slovensku a etika. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2022. ISSN 2464-7551, 2022, roč. 13, č. 2, s. 82-89.
  article

  article

 10. HANULÁKOVÁ, Eva - DAŇO, Ferdinand. Framework for the Conceptualization of Consumer Neuroscience and Related Neuroscientific Disciplines. In Consumer Neuroscience - Innovative Approach to Optimizing Sustainable Business and Marketing Performance based on Modern Intelligent Systems : Proceedings of the Scientific Project VEGA 1/0354/22. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4991-2, pp. 5-14. VEGA 1/0354/22.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.