Search results

Records found: 1261  
Your query: Keywords = "euro"
 1. ZAMRAZILOVÁ, Eva - ALIAPULIOS, Janis. Bez politické shody ohledně přijetí eura nedává vstup do ERM II smysl. Byl by jen nákladným a zbytečně riskantním gestem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 2, s. 44-45.
  article

  article

 2. PARACKA, Miloslav. The Euro As a Store of Value. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 197-206.
  article

  article

 3. SZENTMIHÁLYI, Szabolcs. Digitalisation and Convergence - The Example of Estonia. In Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. - Budapest : Magyar Nemzeti Bank, 2023. ISSN 2415-9271, 2023, vol. 22, no. 1, pp. 144-158.
  article

  article

 4. TABAČEK, Jakub. The Future of Central Bank Digital Currency. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 269-279. VEGA 1/0221/21.
  article

  article

 5. STASZKIEWICZ, Maria. Splněná pětiletka. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 10, s. 28-29.
  article

  article

 6. SANDANUS, Jiří. Okamžité platby v eurech povinné od roku 2025? Měli bychom se začít připravovat. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 11, s. 45.
  article

  article

 7. ŠIKULOVÁ, Ivana. Ako sa napĺňa predpoklad zvýšenia zahraničného obchodu s eurozónou po prijatí eura na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 2453-9287, 2023, č. 2, s. 31-33.
  article

  article

 8. DANIEL, Pavel. I banky mají otázky na zítřek. Třeba ty o kritériích ESG na půjčky pro SME sektor. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 6, s. 10-12.
  article

  article

 9. HOLAS, Jakub. Struktura financování firem a transmise měnové politiky ČNB. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 10, s. 18-19.
  article

  article

 10. STASZKIEWICZ, Maria. Digitální euro: pomyslný nástroj k otevřené strategické autonomii EU? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 11, s. 26-27.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.