Search results

 1. MEKON 2019. International Conference. MEKON 2019 : Proceedings of the 21st International Conference, February 7th, 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : Technical University of Ostrava, 2019. online 275 s. ISBN 978-80-248-4280-6.
  electonic book

  electonic book

 2. KOVALEV, Andrej. Economic Analysis of Mergers of Business Entities of the Creative Industries. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 244-252 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 3. BARTH, Martin. Management einer Post-Merger-Integration vom Tier1 zur Tochtergesellschaft eines OEM als Projekt : Definiftion von Zuständigkeiten mittels RASI-Systematik. In Wissenschaft und Forschung 2019 : Digitalisierung in Lehre und Management. - Berlin : uni-edition, 2019. ISBN 978-3-947208-11-1, s. 351-371.
  article

  article

 4. LUDWIG, Sven. Risiken bei Inbound-M&A-Transaktionen in der Volksrepublik China - Eine empirische Analyse vor dem Hintergrund ungleicher Informationsverteilung : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2019. 134 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. HEČKOVÁ, Jaroslava et al. Cross-Border Mergers and Acquisition in Economic Context of Selected Determinants with Accent for European Area. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2019. ISSN 1338-0494, 2019, vol. 11, no. 1, s. 37-45.
  article

  article

 6. DUŠEK, Jiří et al. Aktuální otázky práva, managementu a personalistiky. Recenzenti: Ladislav Skořepa, Jaroslav Slepecký. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. online 59 s. Studia. Popis urobený: 12.9.2019. ISBN 978-80-7556-051-3.
  electonic book

  electonic book

 7. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Zhodnotenie vertikálnych fúzií a akvizícií podnikov na Slovensku. In Aktuální otázky práva, managementu a personalistiky. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-051-3, s. 21-28. VEGA 1/0007/19.
  article

  article

 8. BOBENIČ, Tibor - HUDÁK, Matej. Market Structure of Global Steel Industry. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 17-24 online.
  article

  article

 9. DUŠEK, Jiří. Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marie Hesková, Ladislav Skořepa. 1. vydání. České Budějovice : VŠERS, 2018. online 144 s. ISBN 978-80-7556-031-5.
  electonic book

  electonic book

 10. HRVOĽOVÁ, Božena. Ohodnocovanie podnikov pre fúzie a akvizície. In Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty. - České Budějovice : VŠERS, 2018. ISBN 978-80-7556-031-5, s. 61-72 online. VEGA 1/0404/16.
  article

  article