Search results

Records found: 63  
Your query: Keywords = "farby"
 1. ULIČNÁ, Martina - KVAPIL, Roman. Pomenovania sivej farby v slovenčine v kontexte slovanských jazykov susedných areálov. In Orbis Linguarum. - Blagoevgrad : South-West University Publishing. ISSN 2603-4026, 2024, vol. 22, no. 2, pp. 24-34.
  article

  article

 2. MIGROVÁ, Jana - ČVIRIK, Marián. Vnímanie farieb ako prvok usmerňovanie hospodárskej činnosti spotrebiteľov. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2023. ISSN 2453-9988, 2023, roč. 15, č. 1, s. 53-69. VEGA 1/0354/22.
  article

  article

 3. ULIČNÁ, Martina. Cvetooboznačenie v rodstvennych jazykach. Russko-slovackij sravniteľnyj analiz. In Endless Light in Science : International Scientific-Practical Journal. - Almaty : International Research Center. ISSN 2709-1201, 2023, no. May, pp. 405-411.
  article

  article

 4. ULIČNÁ, Martina. Sinij i goluboj: russko-slovackij sravniteľnyj analiz cvetonaimenovanij. In Endless Light in Science : International Scientific-Practical Journal. - Almaty : International Research Center. ISSN 2709-1201, 2023, no. December, s. 189-194.
  article

  article

 5. SPIŠIAKOVÁ, Mária - MOCKOVÁ, Nina. Expresiones con el color blanco en eslovaco y español. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2022. ISSN 1338-6743, 2022, roč. 11, č. 1, s. 42-52. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 6. RIZEKOVÁ, Iveta. La symbolique de la couleur noire en français et en slovaque. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2022. ISSN 1338-6743, 2022, roč. 11, č. 1, s. 67-78.
  article

  article

 7. PROCHÁZKA, Peter. Multimediálne aplikácie. Recenzenti: Branislav Skladan, Tomáš Polakovič. 1. vydanie. Bratislava : OZ5V, 2022. [70 s.] [3,24 AH]. ISBN 978-80-974484-3-1.
  book

  book

 8. SPIŠIAKOVÁ, Mária - MOCKOVÁ, Nina - SMOLEŇOVÁ, Elena. Chromatické pomenovania s bielou a čiernou farbou v španielčine a taliančine na pozadí slovenčiny. Recenzenti: Diana Patricia Varela Cano, Roman Sehnal. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 78 s. [3,9 AH]. VEGA 1/0107/18. ISBN 978-80-7556-088-9.
  book

  book

 9. KVAPIL, Roman - ULIČNÁ, Martina. Kolorizmy v slovensko-ruskom kontexte : (vědecká monografie). Recenzenti: Eva Kollárová, Tatjana Grigorjanová, Katarína Strelková. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 165 s. [8,48 AH]. VEGA 1/0107/18. ISBN 978-80-7556-096-4.
  book

  book

 10. ULIČNÁ, Martina. Pomenovanie modrej farby v slovanských jazykoch. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 1, s. 82-92 online. VEGA 1/0107/18.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.