Search results

 1. BARTEKOVÁ, Mária. Tertiary Students’ Financial Behaviour: Recent Study from Slovakia. In Review of Integrative Business and Economics Research. - Cheung Sha Wan : GMP Press & Printing. ISSN 2304-1013, 2019, vol. 8, no. S2, pp. 165-176.
  article

  article

 2. 2.Gewinn

  Gewinn : das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. Available on Internet: www.gewinn.com
  journal

  journal

 3. FUSEK, Roman. Podpora finančnej gramotnosti ako jeden z nástrojov ochrany spotrebiteľa. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 35-41.
  article

  article

 4. BRAUNER, Roman. Financial literacy as a tool for managers. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 1, s. 72-81.
  article

  article

 5. BARTEKOVÁ, Mária - ŠLAHOR, Ľudomír. Tertiary Students' Financial Behavior: Recent Study from Slovakia. In SIBR 2018 Conference in Interdisciplinary Business & Economics Research. : Revisiting Business and Economic Issues from Interdisciplinary Perspectives: Evolution and New Solutions. Proceedings : SIBR 2018 Conference in Interdisciplinary Business & Economics Research : September 29th – 30th, 2018, Hong Kong. - Hong Kong : Society of Interdisciplinary Business Research, 2018. ISSN 2223-5078, 2018, vol. 7, no. 4, pp. [1-10].
  article

  article

 6. LENNEROVÁ, Ivana. Economic Situation of Seniors in Slovak Republic. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 244-251 online. VEGA 1/0014/16.
  article

  article

 7. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta et al. Simultaneous use of the financial literacy level and the financial inclusion degree as a result of financial education efficiency in Visegrad Group countries. In Journal of Economics and Management. - Katowice, : University of Economics, 2017. ISSN 1732-1948, 2017, vol.27, no.1, pp. 5-25.
  article

  article

 8. Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. Recenzenti: Kinga Izsóf Jurásová, Ivan Sarmány Schulle. 1. vydanie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 148 s. ISBN 978-80-88910-56-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 9. SIMS, Julian - CURPHEY, Marianne. How Money Works : The Facts Visually Explained. London : DK (Dorling Kindersley), 2017. 255 s. ISBN 978-0-2412-2599-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  How Money Works

  book

 10. ŠKRINIAR, Pavel - KMEŤKO, Miroslav. Dva rozdielne finančné produkty – sporenie a poistenie. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 25-29 CD-ROM.
  article

  article