Search results

 1. LUKÁČ, Jozef. Control Activity in Municipalities. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, p. 127 online. I-21-113-00.
  article

  article

 2. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Zmeny financovania v regionálnom školstve v SR. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 3, s. 67-68.
  article

  article

 3. SVOBODA, František - HEYOVÁ, Sabina. Kapitoly z dějin nejoblíbenější daně. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 1, s. 23-34.
  article

  article

 4. URBANOVÁ, Terézia. Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov použité v roku 2020. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 3, s. 9-17.
  article

  article

 5. SÝKORA, Jozef. Charakter administratívnej finančnej kontroly. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 5, s. 11-12.
  article

  article

 6. POSTULA, Marta - RACZKOWSKI, Konrad. The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 125-144 online.
  article

  article

 7. DURUIBE, Stanley Chigozie et al. An Evaluation of Public Expenditure and Economic Growth in Nigeria Using the Sectorial Economic Function Approach. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 7, pp. 142-156.
  article

  article

 8. KASELYOVÁ, Paulína. Analýza DPH medzery v krajinách EÚ. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 15.
  article

  article

 9. MAJEROVÁ, Ingrid et al. Vývoj webové aplikace pro zjištění finančního zdraví municipalit Moravskoslezského kraje. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 2, s. 17-30.
  article

  article

 10. DURDISOVÁ, Jaroslava - MERTL, Jan. Zachrání důchody současné generace spoření na stáří? In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 2, s. 77-93.
  article

  article