Search results

Records found: 1664  
Your query: Keywords = "financie verejné"
 1. JAROŠEVSKÝ, Filip. Dneska za correnty, zítra jen za koruny. Virtuální měna pomáha nakopnout ekonomiku. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 3, s. 32-33.
  article

  article

 2. Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd. 4x ročne. Available on Internet: <http://journal.fsv.cuni.cz/> ISSN 2464-7683.
  journal

  journal

 3. PERLOFF, Jeffrey M. Microeconomics : Theory and Applications with Calculus. 5th Edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2022. [848 s.]. ISBN 978-1-292-35912-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. KLIMOVSKÝ, Daniel - BAKOŠ, Eduard - BARDOVIČ, Jakub. Participatívne rozpočtovanie : kontexty, modely a praktické skúsenosti. 2. doplnené a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 210 s. ISBN 978-80-571-0491-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Participatívne rozpočtovanie

  book

 5. PÝCHA, Mikuláš. Providing Export Credit Support Right: Consequences for Public Budgets. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 3-4, s. 217-235.
  article

  article

 6. BELIČKOVÁ, Kornélia. Rozpočet verejnej správy Slovenskej republiky – od adolescencie k dospelosti. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 2, s. [1-12].
  article

  article

 7. SIKA, Peter. Challenges and Opportunities Related to Aging Policy to Ensure Economic Growth and Innovation in the Slovak Republic. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 86th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Lisbon, 23-24 September, 2022. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 42-49 online. VEGA 1/0251/19.
  article

  article

 8. HARUMOVÁ, Anna. Economic Damage to the State Due to Unpaid Taxes and Levies. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 140-151 online. VEGA 1/0007/19.
  article

  article

 9. LENTNER, Csaba - HORBULÁK, Zsolt - ZSARNÓCZAI, Sándor. The Role of the Importance of Environmental Sustainability in the Period After 2020. In Economics & Working Capital. - London : WCTC Ltd. ISSN 2398-9491, 2022, no. 1-2, pp. 76-80 online.
  article

  article

 10. ŠULÁKOVÁ, Agáta. Najbližšie rozšírenie eurozóny vráti Slovákov, Rakúšanov a Slovincov o 130 rokov „späť do minulosti“ : (.... vtedy už mali spoločné platidlo). In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 2453-9287, 2022, č. 1, s. 24-27 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.