Search results

 1. Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Newton College. 4x ročne. ISSN 1801-7118. Available on Internet: http://www.sets.cz/en/
  journal

  journal

 2. KITTOVÁ, Zuzana. The European Union as a Major Trading Player in the Global Economy. In Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. - Herschley, USA : IGI Global, 2020. ISBN 978-17-998-1188-6. ISSN 2327-5677, pp. 45-68 online [1 AH]. VEGA 1/0897/17.
  article

  article

 3. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - KITTOVÁ, Zuzana. Pozicija stran Vyšegradskoj gruppy vo vnešnej torgovle Slovakii. In Sovremennye tendencii i perspektivy razvitija nacionalnykh ehkonomik v uslovijakh vyzovov mirovojj pandemii : Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii = Works оf the international scientific- practical conference. - Nur-Sultan : Jevrazijskij nacionaľnyj universitet im. L.N. Gumileva, 2020. ISBN 978-601-337-395-9, s. 39-44 online. VEGA 1/0039/20.
  article

  article

 4. PINDOROVÁ, Šárka. Foreign Direct Investment in the Period 2004-2017: the Case of the Czech Republic. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 1, s. 59-70.
  article

  article

 5. RUDÁŠOVÁ, Zuzana - HERBRIK, Gabriel. Dopad Brexitu na globálny finančný trh. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 144-156 CD-ROM. I-19-110-00.
  article

  article

 6. POTISKOVÁ, Ingrid. Ekonomická demokracia ako alternatíva k súčasnej globálnej ekonomike. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4689-8, s. 21-25 online.
  article

  article

 7. The Space Economy in Figures : How Space Contributes to the Global Economy. Paris : OECD, 2019. 191 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-space-economy-in-figures_c5996201-en> ISBN 978-92-64-69654-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. AUFNER, Anton - FURTNER, Reinhard. The Western and the Islamic Perspective on Money. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 22-32 online. VEGA 1/0490/19.
  article

  article

 9. SHTULER, Iryna Yu. Macroeconomic Changes in the Structure of GDP : Existence of the Structural Transformaion of National Economy. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 3, pp. 37-44.
  article

  article

 10. Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky III. Nadežda Jankelová a kolektív ; editor: Paulína Paprskárová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. CD-ROM 112 s. [5,5 AH]. VEGA MŠ SR a SAV 1/0109/17. ISBN 978-80-7556-043-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book