Search results

 1. Migration and Urbanization : Local Solutions for Global Economic Challenges. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2020. [x s.]. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799801115.
  book

  book

 2. Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2019. 386 s. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA). ISBN 9781522557845. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. PARAKKAL, Raju. Economic Returns from Social and Political Globalization: Does Signaling Help Developing and Transition Countries to Attract Foreign Direct Investment? In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019. ISSN 1802-792X, 2019, vol. 13, no. 1, s. 8-27.
  article

  article

 4. TUPÁ, Magdaléna - VOJTOVIČ, Sergej - STRUNZ, Herbert. Zmeny na trhu práce v SR a migrácia pracovnej sily. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 209-216.
  article

  article

 5. Hradec Economic Days 2019. International Scientific Conference. Hradec Economic Days 2019 (Part II.) : Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Socio-economic Development, February 5–6, 2019, (Hradec Králové, Czech Republic). Vol. 9(2). 1st Edition. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019. online 600 s. ISBN 978-80-7435-736-7. ISSN 2464-6059.
  electonic book

  electonic book

 6. PINDOROVÁ, Šárka. Foreign Direct Investment in the Period 2004-2017: the Case of the Czech Republic. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 1, s. 59-70.
  article

  article

 7. Hradec Economic Days 2019. International Scientific Conference. Hradec Economic Days 2019 (Part I.) : Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Socio-economic Development, February 5–6, 2019, (Hradec Králové, Czech Republic). Vol. 9(1). 1st Edition. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019. online 527 s. ISBN 978-80-7435-735-0. ISSN 2464-6059.
  electonic book

  electonic book

 8. BLŠTÁKOVÁ, Jana et al. Human Resources Management 4.0 : Architecture, Roles, Leadership, and Business Models. Editor: Richard Bednár. 1st Edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. [247 s.] [13,66 AH]. Personalwirtschaft. VEGA 1/0412/19. ISBN 978-3-339-10628-5. ISSN 1439-5258.
  book

  book

 9. HRUBEC, Marek. Od sociálních a environmentálních konfliktů k pozitivnímu alarmismu. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 5, s. 366-377.
  article

  article

 10. Joint Research Centre: Annual Report 2018 : The European Commission's Science and Knowledge Service. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 85 s. ISBN 978-92-76-00656-5. ISSN 0376-5482. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book