Search results

 1. CZESANÝ, Slavoj. Neočekávaně silný ekonomický růst podpořený makroekonomickou rovnováhou. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 1, s. 26-28.
  article

  article


 2. EVAN, Tomáš - VOZÁROVÁ, Pavla - BOLOTOV, Ilya. Some Effects of Intellectual Property Protection on National Economies: Theoretical and Econometric Study. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, p. 73-91.
  article

  article


 3. NBS: Darí sa nám dobre, ale dlhy rastú príliš rýchlo. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 3, s. 42-43.
  article

  article


 4. SOBKOVÁ, Martina. Potenciál americké ekonomiky je přinajmenším tři procenta. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 4, s. 38-39.
  article

  article


 5. Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? [elektronický zdroj]. Recenzenci: Wacław Jarmołowicz, Andrzej Prusek. 1. edycja. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. online 436 s. ISBN 978-83-65907-15-8.
  electonic book

  electonic book


 6. CZESANÝ, Slavoj. Vývoj a kontexty současné růstové fáze ekonomiky USA. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 5, s. 40-41.
  article

  article


 7. Pressburger Zeitung : Das Magazin aus der Slowakei. Bratislava : Medienzentrum Pressburger Zeitung. 6x ročne. ISSN 1336-5991. Available on Internet: http://www.pressburger.eu
  journal

  journal


 8. RAFAJ, Oliver. Ekonomický rast miest : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2018. 119 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK. 12x ročne. ISSN 1336-8117. Available on Internet: http://ba.sopk.sk/download.php?sekcia=2
  journal

  journal


 10. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2018. 155 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-70-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book