Search results

 1. Odpadové hospodárstvo. Bratislava : Property&Environment. 12x ročne. ISSN 1338-595X
  journal

  journal

 2. BAČOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal. Regional Aspects of the Development of Municipal Waste. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 7-11. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 3. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Large-Volume Collection of Municipal Waste. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 201-206. VEGA 1/0582/17.
  article

  article

 4. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Motivácia občanov ku triedeniu komunálneho odpadu na Slovensku. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-11] online. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 5. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). 1. vydání. Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. online [300 s.]. Available on Internet: <https://www.tretiruka.cz/konference/archiv-tvip-2019/> ISBN 978-80-85990-33-1.
  electonic book

  electonic book

 6. JUŠKOVÁ, Ivana. Zákon o odpadoch a jeho aplikačná novela - zákon č. 292/2017 Z. z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 5, s. 125-138.
  article

  article

 7. DZIURA, Boris. Critical Gaps in Environmental Performance of the Slovak Republic. In LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations. International Scientific-Business Conference. LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations : Conference Proceedings of Fourth International Scientific-Business Conference, December 13, 2018, (Belgrade, Serbia). - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans... [et al.], 2018. ISBN 978-86-80194-15-8, pp. 558-563 online.
  article

  article

 8. PODLASOVÁ, Anežka - FOLTAN, Drahomír - RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Měření závislosti v oblasti cirkulární ekonomiky. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 60-66 CD-ROM. SP2018/22.
  article

  article

 9. Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state [elektronický zdroj]. Recenzenti: Pavol Molnár, Róbert Hanák. 1. vydanie. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. CD-ROM 42 s. [2,02 AH]. ISBN 978-80-225-4494-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. BAČOVÁ, Monika. Tvorba a nakladanie s komunálnym odpadom v Košickom kraji. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4581-5, s. 5-14 CD-ROM. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article