Search results

 1. Odpadové hospodárstvo. Bratislava : Property&Environment. 12x ročne. ISSN 1338-595X
  journal

  journal

 2. BAČOVÁ, Monika. Tvorba a nakladanie s komunálnym odpadom na Slovensku. In Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov : zborník príspevkov z 12. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Belianum, 2019. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-8] online. VEGA 1/0582/17.
  article

  article

 3. BAČOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal. Regional Aspects of the Development of Municipal Waste. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 7-11. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 4. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Large-Volume Collection of Municipal Waste. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 201-206. VEGA 1/0582/17.
  article

  article

 5. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - Rudno nad Hronom. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. ISSN 1335-7808, 2019, roč. 19, č. 3-4, s. 6-9. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 6. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Veličná. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. ISSN 1335-7808, 2019, roč. 19, č. 6-7, s. 6-9. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 7. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Istebné. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. ISSN 1335-7808, 2019, roč. 19, č. 5, s. 5-7. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 8. OECD Environmental Performance Reviews: Turkey 2019. Paris : OECD, 2019. 187 s. OECD Environmental Performance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-turkey-2019_9789264309753-en> ISBN 978-92-64-30974-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. PORACKÝ, Marek. Obaly v dodávateľskom reťazci sa menia na ekologickejšie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Jún-Júl 2019, č. 6-7, s. 46-49.
  article

  article

 10. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). 1. vydání. Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. online [300 s.]. Available on Internet: <https://www.tretiruka.cz/konference/archiv-tvip-2019/> ISBN 978-80-85990-33-1.
  electonic book

  electonic book