Search results

 1. RUSNÁKOVÁ, Daniela - KRČMÁŘ, Dávid - RUSNÁK, Miloš. Mestský tepelný ostrov – analýza vzťahu medzi využitím krajiny a teplotou podzemnej vody v Bratislave. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 2, s. 157-171.
  article

  article

 2. JENEIOVÁ, Katarína - ŠKODA, Peter - BLAŠKOVIČOVÁ, Lotta. Výskyt hydrologického sucha v lete 2018 na Slovensku. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 1-2, s. 16-20.
  article

  article

 3. ŠKODA, Peter et al. Zhodnotenie hydrologického roka 2017. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 3-4, s. 17-19.
  article

  article

 4. SLIVOVÁ, Valéria - KULLMAN, Eugen - PAĽUŠOVÁ, Zuzana. Zhodnotenie hydrologického roka 2017 z pohľadu podzemnej vody. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 5-6, s. 23-26.
  article

  article

 5. MYDLA, Dušan. Vodné nádrže a ich vplyv na hydrologické extrémy. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 11-12, s. 29-33.
  article

  article

 6. ŠKODA, Peter. Zhodnotenie hydrologického roka 2016. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 3-4, s. 24-26.
  article

  article

 7. SLIVOVÁ, Valéria - KULLMAN, Eugen - PAĽUŠOVÁ, Zuzana. Zhodnotenie hydrologického roka 2016 z pohľadu podzemnej vody. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 3-4, s. 27-29.
  article

  article

 8. ŠKODA, Peter - BLAŠKOVIČOVÁ, Lotta - MELOVÁ, Katarína. Zhodnotenie hydrologického roka 2015. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 3-4, s. 14-16.
  article

  article

 9. SLIVOVÁ, Valéria - KULLMAN, Eugen. Zhodnotenie hydrologického roka 2015 z pohľadu podzemných vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 3-4, s. 17-19.
  article

  article

 10. POÓROVÁ, Jana - ŠKODA, Peter. Dunaj opäť oslavoval. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 16-18.
  article

  article