Search results

 1. TUPÝ, Radoslav. Nekonvenčná menová politika ECB a jej vplyv na ekonomiku eurozóny. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, August 2019, roč. 27, č. 4, s. 20-24.
  article

  article

 2. DUJAVA, Daniel. Determinants of Trust in Local Currency: Case of CEE Countries. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 26-32 online. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 3. ŠULIKOVÁ, Veronika - SINIČÁKOVÁ, Marianna - ŠTIBLÁROVÁ, Ľubica. Does Inflation Affect the Relationship between Broad Money and Economic Growth? A Threshold Model. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 6, s. 569-586.
  article

  article

 4. MICHL, Aleš. Peníze a inflace: ztracená kointegrace. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 4, s. 385-405.
  article

  article

 5. Obchod nestíha absorbovať zmeny zákonov. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 3, s. 10-11.
  article

  article

 6. SZYSZKO, Magdalena - RUTKOWSKA, Aleksandra. Macroeconomic Forecast Relevance in the Central Bank’s Decisions. The Case of European Economies. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 3, pp. 257-275.
  article

  article

 7. NOVÁK, Marcel. Inflation in the V4 Countries. In ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems : Book of Abstracts from 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance, 4 and 5 April 2019, Grandhotel****, (Starý Smokovec, Slovak Republic). - Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4608-9, s. 23 online.
  article

  article

 8. RŮŽIČKA, Luboš. Normalizace měnové politiky bude oříšek. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 4, s. 38-39.
  article

  article

 9. BERGOLD, Uwe. Macroeconomic Cycle Made Visible in Real Terms as Protection against Asset Illusion. In Acta oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0572-3043, 2019, roč. 27, č. 1, s. 21-31.
  article

  article

 10. JAŠOVÁ, Emilie. The Psychological Factor of the Companies and their Effect on the NAIRU and Economic Cycle in Slovakia. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2019. ISSN 2570-7434, 2019, roč. 9, č. 1, s. 39-52.
  article

  article