Search results

 1. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. 661 s. ISBN 978-80-224-1629-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. 671 s. ISBN 978-80-224-1541-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016

  book

 3. DLUHOŠ, Martin. Porušenie predpokladov parametrických metód - možnosti využitia metódy Bootstrap. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s. 55-62 online.
  article

  article

 4. TEREK, Milan - KROČITÝ, Peter - MUCHOVÁ, Eva. Analyses of the association between two ordinal variables in statistical study of information flows about academic ethics. In The 4rd IBEA international conference on business, economics and accounting. International conference. The 4th IBEA 2016 international conference on business, economics and accounting : proceedings. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2016. ISBN 978-602-72911-2-6, s. 117-128 CD-ROM. VEGA 1/0092/15.
  article

  article

 5. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 681 s. ISBN 978-80-224-1482-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015

  book

 6. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 669 s. ISBN 978-80-224-1405-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014

  book

 7. BALBI, Simon et al. Alternative sources in official data collections. In Trends and Innovation in E-business, Education and Security. Medzinárodná vedecká videokonferencia. Trends and Innovation in E-business, Education and Security : Proceedings, dňa 19.11.2014. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-225-3987-6, pp. 28-37 CD-ROM.
  article

  article

 8. Rada Európskej únie. Európska únia : fakty a čísla. Luxembourg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 83 s. ISBN 978-92-824-4505-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. TRYBULOVÁ, Mária. Základná charakteristika Prešovského kraja. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 3-10. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 10. RUBLÍKOVÁ, Eva. Koeficient determinácie a ARIMA modely. In Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 8. odborný seminár : [abstrakty] : 12. 6. - 13. 6. 2014, Virt. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3997-5, s. 19.
  article

  article