Search results

Records found: 3728  
Your query: Keywords = "informácie"
 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nebezchybnosť digitálnej komunikácie a čo s ňou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 28-30.
  article

  article

 2. PIROŠÍK, Vladimír. Povinnosti obecných firiem podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1337-7523, 2024, roč. 17, č. 1, s. 16-20.
  article

  article

 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Pozadie zmien vykazovania udržateľnosti podnikateľov v súčasnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 1, s. 38-40.
  article

  article

 4. KVASKOVÁ, Zdenka. Smernica o zverejňovaní nefinančných informácií v účtovných závierkach vstúpila do platnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 2, s. 58-59.
  article

  article

 5. PIROŠÍK, Vladimír. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v praxi rozpočtových a príspevkových organizácií obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1337-7523, 2024, roč. 17, č. 3, s. 9-12.
  article

  article

 6. HRTÁNEK, Ladislav. Výpoveď svedka v správnom procese pred obcou. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1337-7523, 2024, roč. 17, č. 4, s. 17-22.
  article

  article

 7. SVOBODOVÁ, Helena - BÁRTLOVÁ, Sylva. Rozhodovací procesy v systému zdravotnictví. In Logos Polytechnikos : [odborný recenzovaný časopis Vysokej školy polytechnickej v Jihlave]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2024. ISSN 2464-7551, 2024, roč. 15, č. 1, s. 4-13.
  article

  article

 8. HLAVINOVÁ, Markéta - KOBLÍŽEK, Petr - VOLNÁ, Jitka. Právo na zapomnění. In Pojistný obzor : odborný časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2024. ISSN 2464-7381, 2024, č. 1, s. 40-42.
  article

  article

 9. HOUSKA, Daniel. Udržitelné financování - taxonomie a tranzice. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 4, s. 26-28.
  article

  article

 10. Instore : [Slovakia]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Events & Publishing. 9x ročne. ISSN 1336-2348. Available on Internet: https://instoreslovakia.sk/archiv/
  Instore

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.