Search results

 1. HILL, Charles W.L. - HULT, G. Tomas M. Global Business Today. 11th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 530 s. ISBN 978-1-260-56581-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav - HARVÁNEK, Lukáš. China's Expansion in International Business : The Geopolitical Impact on the World Economy. Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature, 2020. 335 s. Palgrave Macmillan Asian Business Series. ISBN 978-3-030-21911-6. ISSN 2661-8435. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Economic and Social Development 2019. International Scientific Conference. Economic and Social Development 2019 : Book of Proceedings, 44th International Scientific Conference, 19-20 September 2019, (Split, Croatia). Review Committee: Ana Aleksić, Sandra Raquel Alves, Ayuba Aminu ... [et al.]. 1st Edition. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. online 384 s. ISSN 1849-7535.
  electonic book

  electonic book

 4. HAŠKOVÁ, Simona - VOLF, Petr - MACHOVÁ, Veronika. Economic Convergence of Czech Regions in Terms of GDP and Unemployment Rate in Response to FDI Flows: Do Businesses and Regions Flourish? In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 326-329.
  article

  article

 5. KOTÍKOVÁ, Sylvie. Indikátory efektu přelévání v regionech. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 78-84.
  article

  article

 6. BEJKOVSKÝ, Jan - SANKOT, Ondřej. Chinese Investments in CEE Based on 16+1 Platform. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 3, s. 107-117.
  article

  article

 7. PINDOROVÁ, Šárka. Foreign Direct Investment in the Period 2004-2017: the Case of the Czech Republic. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 1, s. 59-70.
  article

  article

 8. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Trends in FDI Inflows in Manufacturing Support Services. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 21-26. VEGA 1/0842/17.
  article

  article

 9. VOJTOVIČ, Sergej - KLIMAVICIENE, Asta - PILINIKIENE, Vaida. The Linkages between Economic Growth and FDI in CEE Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 3, s. 264-279.
  article

  article

 10. BRONČEK, Juraj. China's Economic Growth Through the Lens of Cobb-Douglas Production Function – an ARDL Approach. In MEKON 2019. International Conference. MEKON 2019 : Proceedings of the 21st International Conference, February 7th, 2019, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4280-6, pp. 26-34 online. VEGA 1/0897/17.
  article

  article